Coronavirus en de strijd gevoerd door het FAGG: FAGG bereidt zich voor op mogelijke heropflakkering pandemie

Datum: 27/06/2020

Sinds het begin van de coronapandemie werken de teams van het FAGG keihard en besteden ze veel middelen om gezondheidszorgbeoefenaars te ondersteunen en de kwaliteit en de veiligheid van de geneesmiddelen en medische hulpmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van COVID-19-patiënten, te waarborgen. Maar daar houden hun inspanningen niet op. Het FAGG stelt nu alles in het werk om een mogelijk tekort aan geneesmiddelen of materiaal te vermijden mocht er een tweede coronagolf komen.

De eerste golf van de COVID-19-pandemie lijkt de laatste tijd af te nemen, maar de teams van het FAGG verminderen daarom hun inspanningen niet.

Wat daarna?
Een opflakkering van de pandemie behoort tot de mogelijkheden. Om hierop voorbereid te zijn, werkt het FAGG momenteel aan oplossingen om tekorten aan geneesmiddelen of medische hulpmiddelen om COVID-19 te bestrijden ook in de toekomst te vermijden. Onze deskundigen analyseren bijvoorbeeld voorspellingsmodellen voor het aantal COVID-19-patiënten om de nodige strategische voorraden geneesmiddelen en medische hulpmiddelen te voorzien.

Het FAGG blijft in contact met ziekenhuizen en vertegenwoordigers van apothekers om de verschillende noden in geval van een opflakkering van de pandemie zo goed mogelijk op te volgen.

Snelle ontwikkeling van een vaccin ondersteunen
Ook de zoektocht naar een vaccin tegen COVID-19 is een lang proces dat enkele maanden zal duren. Onze deskundigen staan in contact met de belangrijkste farmaceutische firma’s die vaccins ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de bevolking zo snel mogelijk over veilige en doeltreffende vaccins kan beschikken.

Het FAGG heeft onder meer al de eerste klinische proef toegelaten die een vaccin tegen COVID-19 in België evalueert. Dit is het kandidaat-vaccin van het Duitse biotechbedrijf CureVac. Andere klinische proeven met kandidaatvaccins zullen in de volgende weken in België van start gaan.

De eerste klinische proeven in België zijn gepland om immunologische en veiligheidsgegevens te verzamelen, een zeer belangrijke eerste stap in hun ontwikkeling.

Geneesmiddelenbewaking
Het FAGG zet zijn actief toezicht op de veiligheid van de geneesmiddelen die gebruikt worden tegen COVID-19 voort door de analyse meldingen van bijwerkingen. Het FAGG blijft nieuwe informatie over het veiligheidsprofiel van deze geneesmiddelen communiceren.

Meer info
Alle communicaties van het FAGG over de maatregelen genomen in het kader van COVID-19 kunnen worden nagelezen op de website van het agentschap.

Laatste update op 10/07/2020