Coronavirus en de strijd gevoerd door het FAGG: grondig werk zodat elke patiënt kan worden behandeld

Datum: 22/06/2020

Sinds het begin van de coronapandemie werken de teams van het FAGG keihard om de ziekenhuizen en apotheken te ondersteunen bij hun problemen met de bevoorrading van geneesmiddelen. Hieronder volgt een overzicht van de maatregelen die het FAGG heeft genomen om de geneesmiddelenvoorraad in België te garanderen. 

Prioriteit: de beschikbaarheid van geneesmiddelen garanderen
Sinds het begin van de coronacrisis is het FAGG de voorraden geneesmiddelen die gebruikt worden in de strijd tegen COVID-19, steeds nauwlettend blijven opvolgen.  Omdat sommige van deze geneesmiddelen essentieel zijn voor de behandeling van patiënten die lijden aan chronische ziekten (bv. lupus, reumatoïde artritis, hiv), heeft het FAGG in maart al maatregelen genomen om de beschikbaarheid van deze essentiële geneesmiddelen te garanderen: voorraden in quarantaine, voorschrijven beperkt.

De deskundigen van het FAGG hebben onvermoeibaar doorgewerkt om strategische voorraden geneesmiddelen aan te leggen, therapeutische alternatieven te vinden, de verdeling van essentiële producten te controleren en een rationaal gebruik van essentiële geneesmiddelen te waarborgen. Dankzij deze voortdurende inspanningen, week na week, kregen de ziekenhuizen in het hele land de voorraden geneesmiddelen die ze nodig hadden voor de strijd tegen COVID-19.

Duizenden patiënten behandeld
De overheid kocht meer dan een twintigtal verschillende geneesmiddelen aan om de zogenaamde "strategische voorraad" te kunnen vormen en op de noden van de ziekenhuizen te kunnen antwoorden. Met de verworven hoeveelheden konden tussen de 4 000 en 77 000 patiënten worden behandeld, afhankelijk van het geneesmiddel. Deze geneesmiddelen werden verdeeld over de 116 Belgische ziekenhuizen met een afdeling intensieve zorg waar COVID-19-patiënten werden opgenomen. Deze geneesmiddelen werden ook verdeeld in bepaalde apotheken en rusthuizen voor palliatieve zorg. Het FAGG heeft er dus voor gezorgd dat alle patiënten de nodige geneesmiddelen kregen, waar ze zich ook bevonden.

Ziekenhuizen 24/7 helpen
Om ervoor te zorgen dat ziekenhuizen nooit in moeilijkheden zouden raken, was er permanent een dienst voor dringende hulp bereikbaar om binnen 24 uur tijdelijke tekorten van ziekenhuizen op te lossen en zo dringende geneesmiddelen te kunnen verstrekken aan gehospitaliseerde of ambulante patiënten.

Tot begin juni 2020 heeft deze dienst voor dringende hulp iets meer dan 500 aanvragen geregistreerd en opgelost.

Succes dankzij brede samenwerking
Al het werk van het FAGG zou niet mogelijk zijn geweest zonder de steun en de inspanningen van alle spelers op het terrein. De teams van het FAGG willen al deze partners dan ook bedanken voor hun onmisbare samenwerking in de aanpak van de COVID-19-crisis.

Meer info
Alle communicaties van het FAGG over de maatregelen genomen in het kader van COVID-19 kunnen worden nagelezen op de website van het agentschap.

Laatste update op 01/07/2020