Coronavirus en de strijd gevoerd door het FAGG: oplossingen van het FAGG voor tekorten aan medisch materiaal

Datum: 24/06/2020

Sinds het begin van de coronapandemie werken de teams van het FAGG keihard om de ziekenhuizen te ondersteunen bij hun problemen met de bevoorrading van medische hulpmiddelen. Hieronder volgt een overzicht van de maatregelen die het FAGG heeft genomen.

Contactpunt voor aanvragen van medische hulpmiddelen waarvoor een tekort is
Gezien het gebrek aan medisch materiaal in de ziekenhuizen, heeft het FAGG snel een contactadres en een tool opgezet waar ziekenhuizen eventuele materiaalproblemen konden melden. 

Onze deskundigen hebben een honderdtal aanvragen in het kader van materiaaltekort in ziekenhuizen behandeld. Er werden oplossingen gevonden via een herverdeling van de centraal aangelegde voorraad, of dankzij solidariteit tussen ziekenhuizen. 

Hergebruik van medisch materiaal of alternatieve productie
Om het tekort aan medische hulpmiddelen als gevolg van de coronaviruscrisis te verhelpen, zijn de zorginstellingen begonnen met de productie van medische hulpmiddelen en hun hulpstukken, en met de herverwerking van reeds gebruikte medische hulpmiddelen. Om deze aanpak te ondersteunen, hebben de deskundigen van het FAGG de modaliteiten vastgelegd om zorginstellingen meer samenwerkingsmogelijkheden met externe firma's te bieden om aan alternatieve oplossingen te werken die het tekort aan essentiële materiaal moeten verhelpen. In dat kader publiceerde het FAGG een document om de validatie van een ontsmettingsprocedure voor chirurgische maskers en FFP2/3-maskers te begeleiden, inclusief een overzicht van de diensten aangeboden door firma's die zich bij de overheid kenbaar maakten en dit, om uitwisselingen tussen zorginstellingen en privéfirma's te bevorderen.

Beademingstoestellen, zuurstof, enz.: richtlijnen
Om gezondheidszorgbeoefenaars te helpen en ziekenhuizen te ondersteunen, heeft het FAGG richtlijnen gepubliceerd over de vervanging van verbruiksgoederen (filters, enz.) die worden gebruikt voor de beademing van COVID-19-patiënten.

Om ook de zuurstofbevoorrading in zorginstellingen te waarborgen, hebben de deskundigen van het FAGG samen met tal van organisaties samengewerkt om nationale aanbevelingen uit te werken voor gehospitaliseerde en ambulante patiënten.

Richtlijnen voor 3D-printing van hulpstukken voor beademingstoestellen
Om de actoren die betrokken zijn bij alternatieve productiemethodes van medische hulpmiddelen te helpen, heeft het FAGG samen met actoren van het terrein richtlijnen opgesteld die de veiligheid van de patiënten en de prestaties van de gebruikte producten moeten helpen garanderen.

Mondmaskers: Alternative Test Protocol
Het FAGG heeft de aanbeveling van de Europese Commissie opgevolgd en richtlijnen gepubliceerd om de conformiteit en de geschiktheid van de chirurgische mondmaskers die tijdens de COVID-19-crisis worden gebruikt, te controleren.

Tot 03 juni 2020 werden er 279 douanedossiers geopend voor mondmaskers. De inspectiediensten van het FAGG in samenwerking met de douane hebben bij steekproeven vastgesteld dat de aangeboden chirurgische mondmaskers vaak niet over de nodige verklaringen, certificaten en testrapporten beschikten om eenduidig aan te tonen dat ze voldoen aan de vereisten van de toepasselijke en aanvaardbare normen in het kader van de COVID-19-crisis. Daarom ontwikkelden onze deskundigen een alternatief testprotocol (Alternative Test Protocol, ATP). Het ATP is een dynamisch protocol en wordt aangepast aan de realiteit van het terrein, momenteel is de derde versie van toepassing.

Het FAGG heeft vervolgens de resultaten van de geteste maskers openbaar gemaakt om de eindgebruikers toe te laten de informatie m.b.t. de maskers die door het FAGG werden getest en vrijgegeven, te controleren op basis van dat protocol. De lijst van vrijgegeven partijen wordt regelmatig bijgewerkt op de website van het FAGG.

Tests: kwaliteitscriteria
Om een verkeerde interpretatie van negatieve resultaten te vermijden, heeft het FAGG het gebruik van snelle zelftests voor de diagnose van het coronavirus (COVID-19) voor zes maanden verboden.

Om gezondheidszorgbeoefenaars en firma's te helpen bij het gebruik en de ontwikkeling van COVID-19-tests, heeft het FAGG informatie gecommuniceerd over de verschillende beschikbare soorten tests.

De betrouwbaarheid van de aangeboden professionele tests is niet altijd duidelijk bewezen en gedocumenteerd. Daarom hebben het FAGG en Sciensano samen een lijst opgesteld van tests die aan bepaalde minimumcriteria voldoen, alsook een procedure en kwalificatiecriteria voor fabrikanten van dergelijke tests die in deze lijst willen worden opgenomen.

Derogaties
Om de vastgestelde tekortkomingen te verhelpen, heeft het FAGG ook afwijkingen toegestaan aan lokale en internationale bedrijven om het lokaal in de handel brengen van bepaalde essentiële gezondheidsproducten tijdens de COVID-19-periode te verzekeren (swabs, monsterhouders, chirurgische maskers ...).

Succes dankzij brede samenwerking
Al het werk van het FAGG zou niet mogelijk zijn geweest zonder de steun en de inspanningen van alle actoren op het terrein. De teams van het FAGG willen al deze partners dan ook bedanken voor hun onmisbare samenwerking in de aanpak van de COVID-19-crisis.

Meer info
Alle communicaties van het FAGG over de maatregelen genomen in het kader van COVID-19 kunnen worden nagelezen op de website van het agentschap.

Laatste update op 01/07/2020