Coronavirus: Europese richtsnoeren voor het beheer van klinische proeven tijdens de coronaviruspandemie

Datum: 21/03/2020

Er zijn Europese richtsnoeren voor het beheer van klinische proeven tijdens de coronaviruspandemie beschikbaar.

De Europese richtsnoeren zijn het resultaat van een samenwerking tussen het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), de Good Clinical Practice Inspectors Working Group, de Heads of Medicines Agencies (HMA), de Clinical Trials Facilitation and Coordination Group, de Europese Commissie, de Clinical Trials Expert Group, en de nationaal bevoegde autoriteiten zoals het FAGG (samen met het Clinical Trial College en de commissies voor ethiek )  

Deze nieuwe richtsnoeren moeten sponsors van klinische proeven helpen bij het beheer van:

  • klinische proeven ter preventie of ter behandeling van COVID-19;
  • lopende klinische proeven in België;
  • het advies voor nieuwe niet-gerelateerde COVID-19 klinische proeven.

Voor een aantal specifieke materies gaat het FAGG gedetailleerde nationale richtsnoeren uitwerken zoals de rechtstreekse aflevering aan patiënten.
Deze nationale richtsnoeren worden op 25 maart 2020 gepubliceerd.

Laatste update op 23/03/2020