Coronavirus: gebruik van geneesmiddel met monoklonale antilichamen toegestaan

Datum: 20/05/2021

Door een nieuw ministerieel besluit is het gebruik van het geneesmiddel REGN-COV2 toegestaan bij de behandeling van SARS-CoV-2. Het geneesmiddel is nog niet vergund maar heeft al een positief wetenschappelijk advies gekregen van het EMA.

REGN-COV2 is een geneesmiddel met twee werkzame stoffen: casirivimab en imdevimab. Dit zijn twee monoklonale antilichamen die zich richten op het spike-eiwit van het SARS-CoV-2-virus.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) had over dit geneesmiddel een positief wetenschappelijk advies uitgebracht. Tussentijdse resultaten toonden aan dat de REGN-COV2-antilichaamcocktail de virale lading significant vermindert bij patiënten met het SARS-CoV-2-virus en leidt tot minder COVID-19-gerelateerde medische contacten. Het EMA besloot dat REGN-COV2 kan worden gebruikt voor COVID-19 patiënten die nog geen extra zuurstof nodig hebben maar wel een groot risico lopen om een ernstige COVID-19-infectie door te maken.

Het advies van EMA is gebaseerd op de huidige beschikbare wetenschappelijke gegevens en werd gegeven in afwachting van een marktvergunning op grond van artikel 5, lid 3, van Verordening (EG) 726/2004.

Op 19 mei 2021 vaardigde de Minister van Volksgezondheid een ministerieel besluit uit voor de behandeling van SARS-CoV-2-patiënten met REGN-COV2 op grond van artikel 6quater, §1, 5° van de wet van 25 maart 1964.

Laatste update op 20/05/2021