Coronavirus: het FAGG voegt dexamethason toe aan de lijst van geneesmiddelen die onderworpen zijn aan gecontroleerde distributiemaatregelen.

Datum: 24/06/2020

Op 1 april 2020 heeft het FAGG actie ondernomen voor een aantal geneesmiddelen om tekorten te voorkomen. Naar aanleiding van nieuwe informatie uit wetenschappelijk onderzoek heeft het FAGG geneesmiddelen en grondstoffen op basis van dexamethason toegevoegd aan de lijst van producten die onderworpen zijn aan noodmaatregelen.

De voorraden van geneesmiddelen voor de behandeling van patiënten met COVID-19 worden sinds het begin van de COVID-19-crisis nauwlettend gevolgd door het FAGG.

Vanaf 1 april 2020 heeft het FAGG een lijst opgesteld van de geneesmiddelen en grondstoffen die gebruikt worden voor de behandeling van COVID-19 waarvoor noodmaatregelen zijn genomen. Deze maatregelen zijn vervolgens enkele malen verfijnd en uitgebreid. Sinds medio juni 2020 gaat het vooral om maatregelen met betrekking tot de quota voor de groothandel.

Naar aanleiding van recente wetenschappelijke informatie heeft het FAGG dexamethason toegevoegd aan de lijst van producten die onderworpen zijn aan de maatregelen, om te vermijden dat het product niet optimaal wordt verdeeld of te veel wordt besteld, waardoor bepaalde patiënten met COVID-19 en chronische of andere patiënten die een behandeling met dexamethason nodig hebben, niet over de nodige geneesmiddelen kunnen beschikken.

Als gevolg van deze maatregelen en de uitbreiding ervan bestaan er nu en in de nabije toekomst oplossingen en alternatieven voor alle geneesmiddelen die nodig zijn voor de behandeling van COVID-19-patiënten in België.

Meer informatie

Laatste update op 10/07/2020