Coronavirus: nieuwe update over onderzoek naar trombo-embolische voorvallen bij het COVID-19-vaccin van AstraZeneca

Datum: 17/03/2021

Het FAGG meldt dat er tot en met 17 maart 2021 om 10 uur in België elf meldingen van bloedstollingsproblemen of tromboses werden ontvangen na vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin. Twee gevallen worden verder onderzocht. 

Deze gevallen worden door België ingebracht in het onderzoek dat het Riscobeoordelingscomité voor farmacovigilantie (PRAC) van het  Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) voert en waarvan de eerste resultaten morgen worden verwacht.

Van de elf meldingen worden er zes als niet-ernstige bijwerkingen en vijf als ernstige bijwerkingen gecategoriseerd. 

Bij één geval van de ernstige bijwerkingen is de patiënt al aan de beterhand. Voor één van de ernstige gevallen is er sprake van een blijvend letsel waarbij de symptomen al waren gestart voor vaccinatie. Voor één ander geval zou de medische voorgeschiedenis het voorval kunnen verklaren. Bij één geval is er sprake van verminderde bloedplaatjes. Bij een ander geval gaat het om tromboses en een acute daling van het aantal bloedplaatjes die een ziekenhuisopname vereisten. Deze laatste twee gevallen worden nog verder onderzocht.

Tot nu zijn 215 862 dosissen van het COVID-19 vaccin van AstraZeneca toegediend in België.

Na de recente media-aandacht ziet het FAGG een verhoging van het aantal meldingen door patiënten en gezondheidszorgbeoefenaars. 

Alle meldingen worden grondig geanalyseerd door de experten van het FAGG. 
Het FAGG werkt ook actief mee met de evaluatie op Europees niveau waarvan de resultaten donderdag 18 maart 2021 worden verwacht.
 

 

Laatste update op 17/03/2021