Coronavirus: nieuwe verlenging van maatregelen die het FAGG heeft genomen om tekorten aan geneesmiddelen te vermijden

Datum: 26/06/2020

Op 1 april 2020 heeft het FAGG actie ondernomen voor een aantal geneesmiddelen om tekorten te voorkomen. Deze worden nu verlengd voor een maand.

 De voorraden van geneesmiddelen voor de behandeling van patiënten met COVID-19 worden sinds het begin van de COVID-19-crisis nauwlettend gevolgd door het FAGG.

Vanaf 1 april 2020 heeft het FAGG een lijst opgesteld van de geneesmiddelen en grondstoffen die gebruikt worden voor de behandeling van COVID-19 waarvoor noodmaatregelen zijn genomen. Deze maatregelen zijn vervolgens enkele malen verfijnd en uitgebreid. Sinds medio juni 2020 gaat het vooral om maatregelen met betrekking tot de quota voor de groothandel. De laatste aanpassing was het toevoegen van dexamethason aan de lijst van producten die onderworpen zijn aan de maatregelen. De nieuwe beslissing zorgt ervoor dat de maatregel gelden tot 28 juli 2020.

Als gevolg van deze maatregelen en de uitbreiding ervan bestaan er nu en in de nabije toekomst oplossingen en alternatieven voor alle geneesmiddelen die nodig zijn voor de behandeling van COVID-19-patiënten in België.

Laatste update op 10/07/2020