Coronavirus: nieuwe verlenging van maatregelen die het FAGG heeft genomen om tekorten aan geneesmiddelen te vermijden

Datum: 26/02/2021

Op 1 april 2020 heeft het FAGG actie ondernomen voor een aantal geneesmiddelen om tekorten te voorkomen. Deze maatregelen worden nu opnieuw voor een maand verlengd.

De voorraden van geneesmiddelen voor de behandeling van patiënten met COVID-19 worden sinds het begin van de COVID-19-crisis nauwlettend gevolgd door het FAGG.

Vanaf 1 april 2020 heeft het FAGG een lijst opgesteld van de geneesmiddelen en grondstoffen die worden gebruikt voor de behandeling van COVID-19 waarvoor noodmaatregelen zijn genomen. Deze maatregelen zijn intussen enkele malen verfijnd en uitgebreid. Sinds medio juni 2020 gaat het vooral om maatregelen over de quota voor de groothandel.

Deze maatregelen zijn onder andere noodzakelijk in het licht van de evolutie van de pandemie. Geneesmiddelen met adrenaline als enige actieve bestanddeel worden nu ook opgenomen in de lijst van geneesmiddelen van het besluit. Adrenaline is een belangrijk geneesmiddel in het kader van de COVID-19-vaccinatie. Het geneesmiddel is noodzakelijk om een gekende bijwerking, anafylactische shock, te behandelen.

De nieuwe beslissing zorgt ervoor dat de maatregelen gelden tot en met 31 maart 2021.

Als gevolg van deze maatregelen en de verlenging ervan bestaan er nu en in de nabije toekomst oplossingen en alternatieven voor alle geneesmiddelen die nodig zijn voor de behandeling van COVID-19-patiënten in België.

Meer informatie

Laatste update op 26/02/2021