Coronavirus : omzendbrief voor verzorgingsinstellingen over de (uitbesteding van de) fabricage en herwerking van medische hulpmiddelen en hun hulpstukken

Datum: 09/04/2020

Om tekorten van medische hulpmiddelen te bestrijden zijn verzorgingsinstellingen overgegaan tot de fabricage van medische hulpmiddelen en hun hulpstukken of het herwerken van gebruikte medische hulpmiddelen. Het FAGG legt via een omzendbrief de modaliteiten vast om zo de verzorgingsinstellingen meer mogelijkheden te bieden.

De COVID-19 pandemie vormt een uitdaging voor de gebruikelijke productie- en distributiekanalen van medische hulpmiddelen. Daarom zijn verzorgingsinstellingen overgegaan tot de fabricage van medische hulpmiddelen en hun hulpstukken en de herverwerking van gebruikte medische hulpmiddelen.

Een omzendbrief van het FAGG stelt nu het kader vast om verzorgingsinstellingen meer mogelijkheden te bieden om samen met externe bedrijven te werken aan alternatieve oplossingen om de aangetoonde tekorten aan noodzakelijk materiaal aan te pakken. Dat kan enerzijds door de productie van bepaalde medische hulpmiddelen "in-house" en anderzijds, door herverwerking van medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik.

Deze omzendbrief legt de voorwaarden en modaliteiten vast waaronder dat kan worden toegelaten om te antwoorden op de noodsituatie.

De verschillende richtlijnen die door het FAGG worden gepubliceerd, zijn te vinden op onze Guidance COVID-19 pagina waaronder de twee meldingsformulieren die in deze omzendbrief worden aangevraagd.

Laatste update op 01/02/2021