Coronavirus - Overleg tussen het FAGG en de klinische labo's over de serologische tests COVID-19

Datum: 07/09/2020

Op initiatief van het FAGG vond op 3 september 2020 een overleg plaats met de vertegenwoordigers van de klinische laboratoria en Sciensano, waarbij het FAGG de werkwijze voor de validatie van alle serologische tests voor COVID-19 heeft toegelicht. Na het overleg besluiten alle partijen dat het aangewezen is om beter overleg en een intensere samenwerking tussen overheid en klinische laboratoria te organiseren.

Naar aanleiding van persartikels over de validatie van de serologische tests voor COVID-19, werd op 3 september 2020 op initiatief van Xavier De Cuyper, administrateur-generaal van het FAGG, een overlegvergadering georganiseerd met alle betrokken klinische laboratoria.

Deze vergadering bood de gelegenheid om de kritiek uit de persartikels te verduidelijken en liet de klinische laboratoria toe hun bezorgdheden te uiten. Het FAGG wou alle acties die werden ondernomen om de kwaliteit van de tests uit de FAGG-Sciensano-lijst te kunnen garanderen en om de strategische stocks op nationaal niveau te kunnen voorzien, in de juiste context plaatsen.

De rol van elke partij werd in herinnering gebracht met wederzijds respect: de klinische laboratoria hebben de verantwoordelijkheid en de wetenschappelijke expertise van de biologische tests die zij gebruiken. Het FAGG en Sciensano zijn de bevoegde autoriteiten die respectievelijk verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de IVD-producten die op de markt worden gebracht en het correcte gebruik van deze producten volgens de geldende kwaliteitsnormen (ISO 15189).

Met het oog op de transparantie heeft Sciensano de controleacties toegelicht die momenteel door middel van audits worden uitgevoerd en die van toepassing zijn op elk laboratorium in het geval dat niet aan de kwaliteitsnormen wordt voldaan.

Alle betrokkenen waren positief over deze aanpak, met name om een intensere samenwerking tussen de klinische laboratoria en het FAGG te organiseren door structureel overleg te voorzien. Ook buiten de huidige situatie over COVID-19 zijn er voor de betrokken partijen tal van belangrijke onderwerpen te bespreken.

Overlegorgaan
Om deze samenwerking vorm te geven, zal het FAGG in de komende weken een initiatief nemen om een orgaan op te richten dat bestaat uit vertegenwoordigers van klinische laboratoria om de initiatieven inzake dit essentiële domein te ondersteunen. Elke stem kan via dit nieuwe overlegorgaan worden uitgedrukt en op die manier wordt ook de expertise van de klinische laboratoria optimaal in aanmerking genomen bij de besluitvorming door het FAGG. Tijdens deze bijeenkomst zijn al verschillende constructieve wegen ingeslagen, zoals het ter beschikking stellen van bloedserum via biobanken om de toekomstige samenwerking te vergemakkelijken.

Laatste update op 10/09/2020