Coronavirus: stand van zaken van de bevoorrading van geneesmiddelen voor ziekenhuizen

Datum: 17/04/2020

De voorraden van cruciale geneesmiddelen om COVID-19 patiënten te behandelen in ziekenhuize wordt nauwgezet opgevolgd. Er bestaan momenteel oplossingen en alternatieven voor alle geneesmiddelen die nodig zijn voor de behandeling van COVID-19-patiënten in België.

Geneesmiddelen voor de behandeling van COVID-19
Er werd voldoende stock verdeeld van hydroxychloroquine en chloroquine voor de eventuele behandeling van 30 000 patiënten in ziekenhuizen. Hydroxychloroquine en chloroquine zijn antimalariamiddelen en worden momenteel samen met andere geneesmiddelen bestudeerd om hun effect op COVID-19 na te gaan. Een bijkomende hoeveelheid is beschikbaar als strategische stock.

Geneesmiddelen voor een behandeling op intensieve zorgen
Om een patiënt te beademen zijn drie soorten geneesmiddelen essentieel:

  • slaapmiddelen (sedatie) zoals propofol, midazolam …
  • spierverslappers (curare) zoals rocuronium, cisatracurium …
  • pijnstillers (opiaten) zoals fentanyl, sufentanyl …

Het FAGG volgt op alle niveau’s de voorraden van deze geneesmiddelen heel nauw op: farmaceutische firma’s, groothandelaars en ziekenhuisapotheken. De ziekenhuizen zullen de komende weken opnieuw leveringen krijgen uit strategische stock, bovenop de leveringen via de gebruikelijke kanalen. Het geheel van alle beschikbare stocks en geplande leveringen voor deze geneesmiddelen volstaat al zeker voor de volgende weken (propofol, midazolam) tot zelfs maanden (curare, opiaten).

Deze geneesmiddelen worden verdeeld onder controle van het FAGG, op basis van een verdeelsleutel die rekening houdt met het aantal bedden op intensieve zorgen van het ziekenhuis en – sinds kort ook - hun bezettingsgraad. Op die manier kan een optimale verdeling van de beschikbare geneesmiddelen worden gegarandeerd. Er wordt ook telkens een hoeveelheid opzij gehouden om te kunnen voldoen aan de noden van de officina-apothekers voor de belevering van rust- en verzorgingstehuizen en palliatieve zorgen.

Diverse maatregelen om de bevoorrading te garanderen
Door de COVID-19 pandemie is er voor deze geneesmiddelen schaarste op de markt. Het FAGG nam sinds het begin van de crisis maatregelen om de bevoorrading te garanderen:

  • er werd een systeem opgezet om alle Belgische voorraden van geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van COVID-19-patiënten, te identificeren; 
  • de gebruikelijke producenten op de Belgische markt werd gevraagd om hun productie te verhogen en leveringen te versnellen;
  • andere producenten werden gezocht en gevonden om bijkomende leveringen te krijgen;
  • de levering van grondstoffen werd georganiseerd om waar mogelijk de lokale productie in België op te starten;
  • in andere Europese landen en wereldwijd werden voorraden gevonden en aangekocht;
  • ook een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik werd beschikbaar gesteld voor menselijk gebruik, na controle van de perfecte compatibiliteit en veiligheid voor dit gebruik.

Dankzij een team van inspecteurs die 7 dagen op 7 klaar staan, heeft het FAGG elke vraag kunnen oplossen. Er is een bijzonder goede samenwerking met de ziekenhuisapothekers en hun beroepsvereniging BVZA. Er bestaan momenteel oplossingen en alternatieven voor alle geneesmiddelen die nodig zijn voor de behandeling van COVID-19-patiënten in België.

Laatste update op 04/05/2020