Coronavirus: verfijning van de maatregelen die het FAGG heeft genomen om tekorten aan geneesmiddelen te vermijden

Datum: 08/04/2020

Doordat België voor bepaalde geneesmiddelen als logistieke draaischijf fungeert, zou het exportverbod buiten de EER (Europese Economische Ruimte) er toe kunnen leiden dat andere landen, onnodig geen toegang hebben tot geneesmiddelen. Het exportverbod wordt vervangen door een notificatieplicht aan het FAGG. Het FAGG kan nog steeds de export verbieden in het belang van Belgische patiënten.

Op 01.04.2020 nam het FAGG een aantal maatregelen om tekorten aan geneesmiddelen in het kader van de coronaviruspandemie (COVID-19) te vermijden. Deze maatregelen worden nu verder verfijnd in de geconsolideerde versie van de beslissing van de administrateur-generaal van het FAGG houdende diverse dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie.

Exportverbod buiten de EER vervangen door notificatieplicht met verzetsmogelijkheid
Om te vermijden dat andere landen onnodig een geneesmiddelentekort krijgen, wordt het exportverbod buiten de EER vervangen door een notificatieplicht. Het FAGG kan voor export buiten de EER nog steeds, binnen de drie werkdagen, een verzet aantekenen wanneer dat in het belang is van de Belgische patiënten. In dat geval kunnen de geneesmiddelen niet worden uitgevoerd.

Instructies rond de notificatieplicht:

  • Binnen de EER: via e-mail naar coronashortages@fagg.be. De titel van de e-mail is: Notificatie Export binnen EER – [Naam VHB-houder] – [Naam geneesmiddel]. De lidstaat van bestemming en de uit te voeren hoeveelheden moeten vermeld zijn. Gebruik daarvoor de template  (NL, FR of EN) en geef deze volgende bestandsnaam: Notificatie Export binnen EER_[Naam VHB-houder] _[Naam geneesmiddel]_yyyy/mm/dd.
  • Buiten de EER: via e-mail naar coronashortages@fagg.be. De titel van de e-mail is: Notificatie Export buiten EER – [Naam VHB-houder] – [Naam geneesmiddel]. Het land van bestemming en de uit te voeren hoeveelheden moeten vermeld zijn. Gebruik daarvoor de template (NL, FR of EN) en geef deze volgende bestandsnaam: Notificatie Export buiten EER_[Naam VHB-houder]_[Naam geneesmiddel]_yyyy/mm/dd.

Lijst van geneesmiddelen herzien
De lijst van betrokken geneesmiddelen en grondstoffen werd ook herzien. Om duidelijker te zijn, werd bijvoorbeeld IV (vorm van het geneesmiddel geschikt voor intraveneuze toediening en van belang bij de behandeling van COVID-19 patiënten) toegevoegd waar nodig. De situatie verandert continue en ook daaraan werd de lijst aangepast.

Meer informatie
Wijzigingsbeslissing

Laatste update op 23/04/2020