Coronavirus: verlenging van de maatregelen die het FAGG heeft genomen om tekorten aan geneesmiddelen te vermijden

Datum: 28/04/2020

Op 1 april nam het FAGG maatregelen om tekorten aan geneesmiddelen te vermijden. Deze maatregelen worden nu met een maand verlengd tot en met 1 juni.

De voorraden van geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van de COVID-19 patiënten (zoals verdovende middelen en spierontspanners die bestemd zijn voor beademde patiënten) wordt door het FAGG nauwlettend in de gaten gehouden.

Het FAGG had een lijst opgesteld van geneesmiddelen en grondstoffen gebruikt bij de behandeling van COVID-19 waarvoor dringende maatregelen werden genomen sinds 1 april 2020. Deze maatregelen werden later verfijnd en worden nu verlengd tot en met 1 juni. Het ging onder andere om maatregelen betreffende de uitvoer van geneesmiddelen, quota voor groothandelaars en optimale verdeling onder de ziekenhuizen.

Dankzij deze maatregelen en de verlenging ervan bestaan er momenteel en in de nabije toekomst oplossingen en alternatieven voor alle geneesmiddelen die nodig zijn voor de behandeling van COVID-19-patiënten in België.

Laatste update op 07/05/2020