Coronavirus: zelftests niet langer verboden, maar het FAGG waarschuwt voor verkeerde interpretatie van het resultaat

Datum: 21/09/2020

De verkoop van zelftests die antistoffen tegen het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) detecteren, is vanaf 19 september 2020 niet langer verboden. Het FAGG waarschuwt gebruikers wel dat er zowel bij een negatief als positief resultaat belangrijke kanttekeningen zijn. Deze zelftests kunnen gebruikers een vals gevoel van veiligheid geven of onnodig ongerust maken.

Zelftests zijn tests waarbij er geen tussenkomst nodig is van een arts of een andere gezondheidszorgbeoefenaar om het staal te nemen of om het resultaat van de test te interpreteren. Antilichaamzelftests geven aan of iemand antistoffen heeft ontwikkeld tegen het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2). Deze test kunnen dus niet bepalen of het om een actieve infectie met het nieuwe coronavirus gaat waarbij de persoon besmettelijk is.

Uit voorzorg werd de verkoop van deze zelftests in maart 2020 verboden voor een periode van zes maanden omdat er op dat moment geen conforme zelftesten op de markt waren. Het risico op een verkeerde interpretatie van het resultaat bij het gebruik van zelftesten door de burger was en blijft groot. Aangezien er binnenkort conforme zelftesten beschikbaar kunnen zijn, is het verbod op de verkoop ervan niet verlengd op 19 september 2020.

Het FAGG begrijpt dat burgers snel duidelijkheid willen over hun eigen gezondheid, maar waarschuwt dat de resultaten van een zelftest niet gemakkelijk kunnen worden geïnterpreteerd. Een verkeerde interpretatie van het resultaat zou kunnen leiden tot het niet opvolgen van de regels van social distancing (sociale afstand) en hygiëne.
 

Wat moet ik doen bij een positief resultaat?

De antilichaamzelftest heeft antistoffen tegen het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) gedetecteerd. In bepaalde gevallen kan het gaan om een vals positief resultaat, waarbij de test geen antistoffen tegen het nieuwe coronavirus heeft gedetecteerd, maar bijvoorbeeld tegen een ander verkoudheidsvirus dat tot dezelfde groep van virussen behoort. Ook andere factoren in het bloed kunnen voor vals positief resultaat zorgen.

Een positief resultaat geeft geen zekerheid dat u COVID-19 hebt of hebt gehad, dat u immuun bent, en of u op dit moment nog besmettelijk bent. Een positief resultaat is wel een belangrijk signaal dat u niet mag negeren. Volg de voorzorgsmaatregelen strikt op: houd afstand, draag een mondmasker wanneer dat aanbevolen is en was uw handen regelmatig met water en zeep. Contacteer ook uw huisarts om het testresultaat te laten bevestigen. In geen geval geeft een positief resultaat zekerheid dat u immuun bent of nog wordt en dus niet (meer) besmet kan raken.

Hebt u naast de positieve zelftest ook verkoudheidssymptomen? Blijf dan minstens zeven dagen thuis en heb zo weinig mogelijk contact met anderen, inclusief uw huisgenoten. Gebruik papieren zakdoekjes die u direct weggooit, nies en hoest in de binnenkant van uw elleboog. Was regelmatig uw handen en draag een mondmasker. Worden de symptomen erger (problemen met ademhalen, hoge koorts …)? Bel dan onmiddellijk uw huisarts.
 

Wat moet ik doen bij een negatief resultaat?

De antilichaamzelftest heeft geen antistoffen tegen het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) gedetecteerd. In bepaalde gevallen kan het om een vals negatief resultaat gaan. Er zijn wel antistoffen in uw lichaam, maar de hoeveelheid is te laag om ze te kunnen detecteren met deze test. Dat kan gebeuren wanneer u te recent (minder dan twee weken geleden) besmet bent geraakt of wanneer uw lichaam weinig antistoffen aanmaakt. Sommige antistoffen blijven bovendien slechts enkele maanden in het lichaam.

Een negatief testresultaat geeft geen zekerheid dat u geen COVID-19 hebt of nooit hebt gehad, en of u op dit moment al dan niet besmettelijk bent.

Hebt u naast de negatieve zelftest wel verkoudheidssymptomen? Aangezien de zelftest geen volledige zekerheid biedt, moet u ervan uitgaan dat u wel COVID-19 hebt. U kunt uw huisarts contacteren om te informeren of een andere test nodig is. Blijf intussen zoveel mogelijk thuis en heb zo weinig mogelijk contact met anderen, inclusief uw huisgenoten. Gebruik papieren zakdoekjes die u direct weggooit, nies en hoest in de binnenkant van uw elleboog. Was regelmatig uw handen en draag een mondmasker. Worden de symptomen erger (problemen met ademhalen, hoge koorts …)? Bel dan onmiddellijk uw huisarts.
 

Zijn zelftests die antistoffen tegen het nieuwe coronavirus detecteren betrouwbaar?

Antilichaamzelftests analyseren bloed verkregen via een vingerprik. Tests die met een druppel bloed, verkregen via een vingerprik, antistoffen tegen het nieuwe coronavirus detecteren, zijn minder betrouwbaar dan gelijkaardige tests die worden uitgevoerd op een bloedstaal in klinische laboratoria. Deze tests kennen door hun sterke variabiliteit in betrouwbaarheid een hoger risico op vals positieve of vals negatieve resultaten. Er circuleren op internet ook namaaktests. Wilt u een zelftest kopen, doe dit dan via een betrouwbare bron zoals uw apotheker.
 

Nog vragen over zelftests? Raadpleeg onze “vragen en antwoorden”.

Laatste update op 24/09/2020