Coronavirus: ziekenhuis mag geneesmiddelen rechtstreeks bij ambulante patiënten leveren

Datum: 20/04/2020

UPDATE 26.03.2021 : In de huidige situatie is deze uitzonderingsmaatregel niet meer van toepassing.

 

Tijdens de COVID-19 periode geeft het FAGG uitzonderlijk toestemming aan ziekenhuisapotheken om geneesmiddelen rechtstreeks aan huis te laten leveren bij ambulante patiënten die niet naar het ziekenhuis kunnen gaan.

Tijdens een medische behandeling worden sommige zogenaamde "ambulante" patiënten gevolgd door ziekenhuisartsen, maar worden ze niet in het ziekenhuis opgenomen en zetten ze hun behandeling thuis voort. Deze ambulante patiënten krijgen hun geneesmiddelen meestal rechtstreeks van de ziekenhuisapotheek. Het gaat over geneesmiddelen die enkel door de ziekenhuisapotheker afgeleverd mogen worden en/of terugbetaald worden na aflevering door de ziekenhuisapotheker. Het FAGG laat, tijdens de COVID-19 periode, ziekenhuisapotheken toe om geneesmiddelen bij de patiënt thuis te leveren. Geneesmiddelen die door het ziekenhuis worden geleverd, worden zoals gebruikelijk door het RIZIV vergoed.

Als de patiënten zelf naar het ziekenhuis kunnen gaan, mogen ze hun geneesmiddelen ophalen, uiteraard met inachtneming van de door het ziekenhuis aanbevolen voorzorgsmaatregelen (direct ophalen bij de ziekenhuisapotheek of op een andere door het ziekenhuis bepaalde plaats).

Gegarandeerde kwaliteit en traceerbaarheid
Leveringen door ziekenhuisapotheken zijn alleen toegestaan als de goede distributiepraktijken (Good Distribution Practices, GDP) tijdens het transport van de geneesmiddelen gegarandeerd zijn. Zo is de kwaliteit van de geneesmiddelen gegarandeerd tot ze bij de patiënt worden afgeleverd. Dit garandeert de opslagomstandigheden en de traceerbaarheid van de producten.

Alleen voor essentiële en dringende zorg naar het ziekenhuis gaan
Vanaf 14 maart 2020 zijn er richtlijnen aan de gezondheidssector gecommuniceerd om alle niet-essentiële consultaties, tests en procedures in alle algemene, onderwijs- en revalidatieziekenhuizen en privéklinieken in ons land te annuleren en uit te stellen, zodat de best mogelijke zorg voor patiënten met COVID-19 kan worden gegarandeerd.

Er werd uiteraard bepaald dat alle dringende en noodzakelijke raadplegingen, onderzoeken en interventies konden plaatsvinden, maar de verdere zorg kon alleen worden verleend onder omstandigheden die de veiligheid van de patiënten en het ziekenhuispersoneel garandeerden.

De bevoegde inspectiediensten van de overheidsadministraties (FAGG, FOD Volksgezondheid) volgen de situatie op het terrein op en voeren zo nodig steekproefsgewijze controles uit.

Laatste update op 04/05/2020