De nieuwe editie van Vig-news is beschikbaar

Datum: 24/06/2016

Sinds 2010 biedt het fagg gezondheidszorgbeoefenaars een semestriële elektronische nieuwsbrief Vig-news, gerealiseerd door de Afdeling Vigilantie van het fagg.

Vig-news geeft een selectie van recente mededelingen over geneesmiddelenbewaking komende van diverse bronnen zoals fagg, Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI vzw), het Europees geneesmiddelenbureau (EMA), andere nationale bevoegde geneesmiddelenautoriteiten, de Food and Drug Administration (FDA) en de literatuur (bv. Drug Safety).

Het gaat om een initiatief in het kader van het project “Actieve geneesmiddelenbewaking”.

Vig-news kan worden geraadpleegd via de website van het fagg door te klikken op “VIG-NEWS” in de “Links naar nuttige pagina's en documenten voor de gezondheidszorgbeoefenaars” aan de onderkant van de startpagina.

Publicaties van nieuwe edities van Vig-news worden aangekondigd in de nieuwsrubriek van het fagg. Het is mogelijk om een e-mail te ontvangen waarin de publicatie van de persberichten van het fagg wordt aangekondigd via een inschrijving op onze nieuwsbrief in de rechterkolom van de startpagina van de website van het fagg.

Het is mogelijk om rechtstreeks per mail de Vig-news te ontvangen door een e-mail te versturen naar ADR@fagg.be met als onderwerp “mailing list Vig-news”.

Wij hadden graag informatie ontvangen over uw tevredenheid over verschillende aspecten van Vig-news (frequentie, inhoud, toegankelijkheid …). Aarzel dus niet om onze bevraging van de tevredenheid (via bijgevoegde link https://nl.surveymonkey.com/r/YFDZVX6) in te vullen. We zullen hierdoor de acties die we ondernemen ter verbetering van onze processen beter kunnen afstemmen op uw behoeften.

 

Voor al uw vragen of opmerkingen, kunt u een e-mail sturen naar ADR@fagg.be.

Laatste update op 14/11/2019