De online geneesmiddelendatabank krijgt een update

Datum: 04/07/2022

De online geneesmiddelendatabank van het FAGG bevat informatie over alle in België vergunde geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik. In deze nieuwe versie werden enkele nieuwe functies toegevoegd. Zo wordt het zoeken naar nieuwe geneesmiddelen of actieve bestanddelen eenvoudiger.

De online geneesmiddelendatabank
Het FAGG wil alle relevante informatie over geneesmiddelen op een eenvoudige manier ter beschikking te stellen. Op  www.geneesmiddelendatabank.be vindt u daarom alle geneesmiddelen terug voor zowel menselijk als diergeneeskundig gebruik die in België een vergunning voor het in de handel brengen, registratie, vergunning voor parallelinvoer of tijdelijke gebruiksvergunning hebben. De geneesmiddelendatabank wordt iedere dag bijgewerkt. U kunt een zoekopdracht uitvoeren op basis van één of meer kenmerken van het geneesmiddel en uw zoekresultaten downloaden. 

Beschikbare informatie
Voor elk geneesmiddel is heel wat relevante informatie beschikbaar:

  • de bijsluiter,
  • de SKP (samenvatting van de kenmerken van het product)
  • verschillende gegevens zoals datum sinds wanneer het geneesmiddel werd vergund, CNK-code, toedieningswijze, verpakkingsgrootte …
  • marktstatus (gecommercialiseerd, onbeschikbaarheid …)
  • wanneer van toepassing: RMA-materiaal (Risk Minimisation Activities), 
  • wanneer van toepassing: DHPC (Direct Healthcare Professional Communication)

Nieuw in deze versie
U kunt nu ook specifiek gaan zoeken naar alle nieuw vergunde geneesmiddelen, alle nieuwe actieve bestanddelen, geneesmiddelen waarvoor de afleveringswijze gewijzigd werd of geneesmiddelen waarvoor documenten toegevoegd of gewijzigd werden. 
Naast de vergunde geneesmiddelen werden ook de geneesmiddelen, waarvan de vergunning geschorst of geschrapt werd, opgenomen in een aparte rubriek. Voor de geneesmiddelen waarvan de vergunning geschrapt werd, kunnen de documenten nog gedurende een jaar worden geraadpleegd.

Laatste update op 04/07/2022