Deadlines voor het indienen van dossiers tijdens de eindejaarsperiode

Datum: 19/10/2023

Tijdens de eindejaarsperiode is het FAGG gesloten van maandag 25 december 2023 tot en met maandag 1 januari 2024. Er zijn deadlines vastgesteld voor het indienen van verschillende soorten dossiers.

-    Dossiers voor de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik)
Van 23 december 2023 tot en met 7 januari 2024 is er een klokstop: voor alle procedures wordt een vertraging van 16 dagen toegevoegd. Alle aanvragen die tijdens de klokstop binnenkomen, worden vanaf 8 januari 2024 behandeld.

Het gaat specifiek om volgende dossiers: 
•    alle CTR-dossiers;
•    substantiële wijzigingen volgens de richtlijn voor klinische proeven (Richtlijn 2001/20/EG) en CTR-pilootdossiers;
•    antwoorden op ‘grounds for non-acceptance’ (GNA)/’requests for information’ (RFI) voor substantiële wijzigingen volgens de richtlijn voor klinische proeven (Richtlijn 2001/20/EG) en CTR-pilootdossiers (de bijgewerkte antwoordtermijn wordt vermeld in de GNA/RFI-brief);
•    tijdelijke stopzettingen;
•    dossiers voor onvervulde medische behoefte (unmet medical need, UMN);
•    dossiers voor medische hulpmiddelen (meddev)/klinisch onderzoek (clinical investigation, CI).

Dit principe is in lijn met de CTR en de algemene jaarlijkse klokstop die geldt voor de indiening van CTR-dossiers in alle Europese landen tijdens de eindejaarsperiode.

-    Dossiers voor andere afdelingen van het FAGG
Dinsdag 12 december 2023 is de uiterste datum om dossiers in te dienen bij de volgende afdelingen:
•    de afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (menselijk gebruik);
•    de afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik;
•    de eenheid Nationaal Innovatiebureau en Wetenschappelijk-Technish Advies (nationale wetenschappelijk-technische adviesaanvragen en aanvragen voor simultaan nationaal wetenschappelijk advies);
•    de afdeling Goed Gebruik;
•    de afdeling Vergunningen voor het in de handel brengen (variaties en hernieuwingen).

De validatieprocedure voor dossiers ingediend na 12 december 2023 start op 2 januari 2024.

Laatste update op 19/10/2023