Europese campagne over het melden van bijwerkingen

Datum: 07/11/2016

Het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) neemt deel aan de Europese bewustmakingscampagne over melden van vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen. De campagne loopt van 7 tot 11 november 2016.

Geneesmiddelen op de Belgische markt zijn van goede kwaliteit, veilig en doeltreffend. Toch kunnen sommige patiënten bijwerkingen ondervinden. De gekende bijwerkingen zijn opgenomen in de bijsluiter. Sommige bijwerkingen worden pas ontdekt nadat het geneesmiddel al op de markt is.

Europese geneesmiddelenautoriteiten zoals fagg rekenen onder andere op spontane meldingen van patiënten en van artsen, apothekers, tandartsen, verpleegkundigen en vroedkundigen om geneesmiddelen nog veiliger te maken. Alle Europese geneesmiddelenautoriteiten stellen echter een onderrapportering van bijwerkingen vast. Meer meldingen over een vermoedelijke bijwerking zorgen ervoor dat een mogelijk probleem vlugger wordt ontdekt en dat er sneller kan worden ingegrepen. Daarom wil deze campagne iedereen aansporen om bijwerkingen te melden.

Centraal in de campagne staat het verhaal van een patiënt die een vermoedelijke bijwerking ondervindt. De bijhorende animatie toont het optreden van een bijwerking na het innemen van een geneesmiddel, hoe de melding van de patiënt of gezondheidszorgbeoefenaar tot bij fagg raakt en hoe dit andere patiënten kan helpen.

Ook u kunt vermoedelijke bijwerkingen melden via www.fagg.be/nl/bijwerkingen.

Xavier De Cuyper, administrateur-generaal van fagg:
“De samenwerking van patiënten en gezondheidszorgbeoefenaars met ons agentschap bij het melden van bijwerkingen is van onschatbare waarde. Het is door gerichte samenwerking dat we onze gemeenschappelijke doelstelling kunnen realiseren: geneesmiddelen op de markt voor iedereen nog veiliger maken."

Laatste update op 07/11/2016