FAGG breidt netwerk van Europese partnerschappen verder uit

Datum: 09/01/2020

Als bevoegde nationale autoriteit zet het FAGG zich actief in op Europees niveau. En, in het kader van zijn internationale activiteiten blijft het agentschap zijn netwerk van Europese partnerschappen verder ontwikkelen. 

Het FAGG voert evaluatie-, controle-, inspectie- en vergunningsactiviteiten uit namens het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA, European Medicines Agency) en werkt ook samen met zijn collega's van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie binnen de Heads of Medicines Agency (HMA).

Daarnaast versterkt België de samenwerking met de buurlanden op het gebied van geneesmiddelen en gezondheidsproducten. 

  • In 2018 hebben België en het Groothertogdom Luxemburg hun gezamenlijke verklaring van 4 juli 2016 (Gäichel IX) geconcretiseerd in een samenwerkingsovereenkomst die hun samenwerking verder verdiept. Zo zijn inspecteurs van het FAGG bevoegd om inspecties uit te voeren bij geneesmiddelenfabrikanten en -distributeurs en bij groothandelaars in geneesmiddelen in Luxemburg, in samenwerking met de Luxemburgse inspecteurs van de Afdeling Farmacie en Geneesmiddelen (Division de la Pharmacie et des Médicaments (DPM)).
  • In Frankrijk werd de heer Xavier de Cuyper - administrateur-generaal van het FAGG - benoemd tot lid van de raad van bestuur van het Franse Agentschap voor de veiligheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten, ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé). De raad van bestuur bepaalt de koers van het ANSM-beleid.
  • Nog steeds in Frankrijk heeft het ANSM onlangs een Informatiecomité voor gezondheidsproducten of CIPS (Comité d’information des produits de santé) opgericht. Het FAGG wordt hierin vertegenwoordigd door mevrouw Jamila Hamdani, hoofd van de eenheid Farmacovigilantie (menselijk gebruik)/Evaluatie binnen het Directoraat-generaal POST vergunning van het FAGG. Dit comité buigt zich over informatie- en communicatievragen in verband met gezondheidsproducten. Het moet innovatieve oplossingen voorstellen voor het ANSM en deelnemen aan de implementatie ervan. Het is een multidisciplinair comité dat bestaat uit vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen, gezondheidszorgbeoefenaars, buitenlandse agentschappen en deskundigen. 
  • Er worden momenteel mogelijke samenwerkingen en synergieën met Luxemburg en het ANSM ontwikkeld op het gebied van medische hulpmiddelen en onbeschikbare geneesmiddelen.
Laatste update op 09/01/2020