Fagg publiceert jaarverslag 2015

Datum: 30/06/2016

Het deel Onze resultaten in cijfers rapporteert zoals gebruikelijk over de kernactiviteiten en de belangrijkste cijfergegevens van het agentschap van 2015. Dit jaar kozen we ervoor om de ellenlange opsomming van cijfers te vervangen door grafieken om het geheel voor u nog leesbaarder te maken.

De verwezenlijkingen die de fagg-medewerkers in de verf willen zetten, bundelden we opnieuw in een krant, Het algemeen faggblad 2015. Met deze presentatie hoopt het fagg duidelijk te maken dat het agentschap zich bezighoudt met zaken die voor iedereen, elke dag opnieuw, van belang zijn.

Enkele artikels die de krant haalden:

  • De expertise van het fagg wordt erkend op Europees niveau
  • ProCost: een proefproject om onze diensten beter te valoriseren
  • Namaak van geneesmiddelen voor de verheerlijking van de prestaties en het uiterlijk
  • Goed nieuws: een wetgeving exclusief voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik
  • Een netwerk van contacten materiovigilantie
  • Meer zichtbaarheid voor Risk Minimisation Activities
  • Good Manufacturing Practices-inspecties in derde landen
  • Nieuwe bevoegdheden voor het fagg: de controle van medische hulpmiddelen in erkende ziekenhuizen

Algemeen faggblad 2015 (FlipbookPDF) – Onze resultaten in cijfers 2015 (Flipbook – PDF)

We nodigen u vriendelijk ook uit om ons uw mening over dit jaarverslag te laten kennen op comm@fagg.be. Dit zal ons toelaten om volgend jaar uw verwachtingen nog beter te kunnen realiseren.

Wenst u een papieren exemplaar of wordt u graag op de hoogte gehouden van onze publicaties, dan kunt u een e-mail sturen naar comm@fagg.be.

Laatste update op 30/06/2016