FAGG publiceert jaarverslag 2016

Datum: 30/10/2017

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) publiceert het jaarverslag 2016.

Het deel “Onze resultaten in cijfers” rapporteert dit jaar over de belangrijkste cijfers en tendensen van het agentschap voor 2016. U zult dus vooral veelzeggende cijfers ontdekken in een nieuwe visuele stijl. De grafieken en tabellen onthullen u enkel de resultaten van het afgelopen jaar.

De verwezenlijkingen die de FAGG-medewerkers in de verf wilden zetten, bundelden we opnieuw in een krant, “Het algemeen FAGGBLAD 2016”. Maar deze krant zal tevens de laatste jaarlijkse papieren publicatie zijn. Een nieuw decennium vraagt om een moderne manier van werken, digitaal en met zo min mogelijk papier. In de toekomst zullen we de verschillende artikels over onze activiteiten het hele jaar door publiceren op onze website.

Enkele artikels die de krant haalden:

  • Pact Medische Technologieën zorgt voor meer duidelijkheid, vereenvoudiging en betere opvolging
  • Goed gewapend voor de strijd tegen Antibioticaresistentie
  • SCOPE: een Europese campagne om het melden van bijwerkingen aan te moedigen
  • New Way of Working (NWOW): stand van zaken op het FAGG
  • Een National Innovation Office binnen het FAGG
  • Nieuwigheid bij de Afdeling Distributie van het DG INSPECTIE: drie controleurs op het terrein

U vindt het jaarverslag en de krant op www.fagg.be/nl/Publicaties/Jaarverslag.

We nodigen u ook vriendelijk uit om ons uw mening te geven over dit jaarverslag via de online tevredenheidsbevraging.

Wenst u een papieren exemplaar of wordt u graag op de hoogte gehouden van onze publicaties, dan kunt u een e-mail sturen naar comm@fagg.be.

Laatste update op 30/10/2017