Fagg zoekt twee Directeurs-generaal voor de DG's POST vergunning en INSPECTIE

Datum: 05/08/2016

Het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten zoekt een Directeur-generaal POST vergunning en een Directeur-generaal INSPECTIE. Hun missie bestaat erin het dagelijkse beheer van hun directoraat-generaal te verzekeren en bij te dragen tot de realisatie van de strategische doelstellingen van fagg.

Directeur-generaal POST vergunning

De functie van Directeur-generaal POST vergunning impliceert onder andere de ontwikkeling van een strategische visie, de coördinatie van de uitvoering van het strategisch plan, het managementplan en de operationele plannen wat betreft de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de opdrachten en taken van het Directoraat-generaal POST vergunning.

U vindt gedetailleerde informatie over de functie van Directeur-generaal POST vergunning en kunt solliciteren op de website van Selor tot 15.09.2016.

Meer informatie over de missie van fagg en onze toekomstige selecties vindt u op www.fagg.be/nl/jobs of op de LinkedIn-pagina van fagg.

Directeur-generaal INSPECTIE

De functie van Directeur-generaal INSPECTIE impliceert onder andere de ontwikkeling van een strategische visie, de coördinatie van de uitvoering van het strategisch plan, het managementplan en de operationele plannen wat betreft de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de opdrachten en taken van het Directoraat-generaal POST vergunning.

U vindt gedetailleerde informatie over de functie van Directeur-generaal INSPECTIE en kunt solliciteren op de website van Selor tot 15.09.2016.

Meer informatie over de missie van fagg en onze toekomstige selecties vindt u op www.fagg.be/nl/jobs of op de LinkedIn-pagina van fagg.

Laatste update op 26/10/2016