Flash VIG-news: herhaling van de aanbevelingen voor het rationeel gebruik van benzodiazepines en “Z-drugs” bij slaapstoornissen

Datum: 15/12/2021

Volgend op de publicatie van de resultaten van de vijfde COVID-19 gezondheidsbevraging van Sciensano en de FAGG-bevraging over het gebruik van slaapmiddelen, wil het FAGG patiënten en gezondheidszorgbeoefenaars aanmoedigen om benzodiazepines en "Z-drugs" correct te gebruiken bij slaapstoornissen.

Sinds mei 2021 heeft het FAGG verschillende nieuwsbrieven gepubliceerd in het kader van een communicatieplan naar aanleiding van de resultaten van de online bevraging van 2020. Uit de resultaten bleek dat de meerderheid van de patiënten een aanzienlijk langere gebruiksduur meldde dan aanbevolen en meer dan één op de drie patiënten tekenen vertoonde van psychologische afhankelijkheid van de behandeling.

Het FAGG wil benadrukken dat, volgens de evidence-based richtlijn “Aanpak van slaapklachten en insomnie bij volwassen in de eerste lijn” benzodiazepines en “Z-drugs” enkel zijn gerechtvaardigd voor de kortdurende behandeling van slapeloosheid bij volwassenen met ernstige slapeloosheid of kortdurende (acute) slapeloosheid of een opflakkering van chronische slapeloosheid die gepaard gaat met een hoge lijdensdruk (“distress”). Er is geen plaats voor deze geneesmiddelen in de eerstelijnsaanpak van slapeloosheid bij ouderen. Bij ouderen is het valrisico bij gebruik groot.

Er wordt aanbevolen dat gezondheidszorgbeoefenaars bij het begin van een behandeling een stopstrategie bespreken met hun patiënt en een stopdatum van deze geneesmiddelen vastleggen. 

Uit de bevraging van 2020 is gebleken dat 75 % van de respondenten wenste te kunnen stoppen met hun behandeling. 67 % van de respondenten had dit al geprobeerd.  

Gezondheidszorgbeoefenaars kunnen het online hulpmiddelenboek raadplegen, dat werd ontwikkeld in het kader van de campagne “Slaap- en kalmeermiddelen, denk eerst aan andere oplossingen” gecoördineerd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Het hulpmiddelenboek biedt artsen en apothekers informatie en hulpmiddelen om patiënten tijdens de afbouw te ondersteunen. 
 

Laatste update op 17/12/2021