Flash VIG-news: INSULINES in voorgevulde pennen en patronen voor herbruikbare pen: nieuwe aanbevelingen

Datum: 08/02/2018

Naar aanleiding van een waarschuwing van de Britse Nationale Gezondheidsdienst (NHS of National Health Service) analyseerde het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC of Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA of European Medicines Agency) meldingen van incidenten bij de extractie van insuline uit voorgevulde pennen of patronen voor herbruikbare pennen met behulp van een spuit. Deze praktijk kan het risico van medicatiefouten verhogen en tot dysglycemie leiden. Tot nu toe was de mogelijkheid van insuline-extractie enkel opgenomen in de bijsluiters van bepaalde insulines.

Het PRAC adviseert om de bijsluiters van voorgevulde insulinepennen en patronen voor herbruikbare pennen bij te werken. De mogelijkheid van insuline-extractie met behulp van een spuit zal uit alle bijsluiters worden verwijderd. In de bijsluiters van alle betrokken producten zal een tekst worden toegevoegd waarin staat dat insuline in voorgevulde pennen en in patronen voor herbruikbare pennen enkel mag worden gebruikt met de pennen en enkel geschikt is voor onderhuidse injectie.

Patiënten krijgen de raad met hun arts te bespreken of zij al dan niet een alternatieve methode van insuline-injectie moeten gebruiken. Patiënten worden aangemoedigd om:

 • altijd een reservepen, reservenaalden en/of reservepatroon voor herbruikbare pen bij de hand te hebben;
 • in geval van slechte werking van de pen:
  • de reservenaald en/of patroon voor herbruikbare pen te gebruiken,
  • als dit niet lukt, een reservepen te gebruiken.

Het FAGG moedigt patiënten ook aan om goed op de hoogte te zijn van de volgende zaken:

 • hoe aan een reservepen te komen in noodgevallen;
 • wanneer een frequentere bloedglucosemeting noodzakelijk kan zijn;
 • wanneer medische hulp moet worden ingeroepen;
 • dat verkeerd gebruik van de pen en/of patroon voor herbruikbare pen kan leiden tot onnauwkeurige toekomstige doseringen.

Bovendien herinnert het FAGG gezondheidszorgbeoefenaars eraan dat:

 • het gebruik van een reservepen de voorkeur geniet wanneer de insulinepen niet goed werkt;
 • het trekken van insuline uit pennen kan leiden tot doseringsfouten te wijten aan:
  • het mengen van insulinesoorten,
  • fouten bij de dosisberekening, in het bijzonder met verschillende insulineconcentraties,
  • een aantasting van de nauwkeurigheid van de pen;
 • de gevolgen van doseringsfouten fataal kunnen zijn.
Laatste update op 12/02/2018