Flash VIG-news: LYNPARZA® (olaparib): risico van medicatiefouten met nieuwe farmaceutische vorm

Datum: 28/01/2019

LYNPARZA® capsules (50 mg) en LYNPARZA® tabletten (100 mg en 150 mg) zijn niet substitueerbaar op milligram-op-milligram basis vanwege verschillen in dosis/dosering en de biologische beschikbaarheid van elke formulering.

Sinds 1 november 2018 is de nieuwe formulering, onder de vorm van tabletten (100 mg en 150 mg) van LYNPARZA® (olaparib) op de markt in België. Het FAGG wil gezondheidszorgbeoefenaars attent maken op het risico van medicatiefouten.

De dosering voor tabletten en capsules van LYNPARZA® is verschillend:

  • Voor 50 mg capsules: 400 mg twee keer per dag (d.w.z. 8 capsules ‘s ochtends en ‘s avonds);
  • Voor 150 mg tabletten: 300 mg twee keer per dag (d.w.z. 2 tabletten ‘s ochtends en ‘s avonds).

100 mg tabletten worden enkel gebruikt voor dosisverlagingen in tabletvorm.

Capsules en tabletten zijn niet substitueerbaar op milligram-op-milligram basis: er bestaat namelijk een risico van overdosering en van meer bijwerkingen wanneer de dosering van de capsules wordt gebruikt voor de tabletten. Daarnaast is er een kans op verminderde werkzaamheid wanneer de dosering van de tabletten wordt gebruikt voor de capsules.

Om medicatiefouten te vermijden, moeten voorschrijvers de formulering en de dosering van LYNPARZA® op elk voorschrift specificeren, en moeten apothekers erop toezien dat ze de juiste formulering en dosering afleveren aan patiënten.

Meer informatie over de doseringen is beschikbaar in de rechtstreekse mededeling aan de gezondheidszorgbeoefenaars (DHPC, Direct Healthcare Professional Communication) verspreid door AstraZeneca en gepubliceerd op de website van het FAGG.

Patiënten moeten worden geïnformeerd over de juiste dosis die ze moeten innemen. Voor patiënten die overschakelen van capsulevorm naar tabletvorm, moet worden uitgelegd hoe de doses in milligrammen voor beide farmaceutische vormen verschillen.

Deze informatie is opgenomen in de samenvatting van de kenmerken van het product (SKP), de bijsluiter en de etikettering van beide formuleringen van LYNPARZA® en zijn beschikbaar op de website van het FAGG.

LYNPARZA® tabletten is geïndiceerd als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van volwassen patiënten met platinasensitief recidief hooggradig epitheliaal ovarium, tuba- of primair peritoneaal carcinoom die een respons (volledige of partiële) vertonen op platinabevattende chemotherapie.

LYNPARZA® capsules is geïndiceerd als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van volwassen patiënten met een BRCA-gemuteerd (in de kiembaan en/of somatisch) platinasensitief recidief hooggradig sereus epitheliaal ovarium, tuba- of primair peritoneaal carcinoom die een (volledige of partiële) respons vertonen op platinabevattende chemotherapie.

Laatste update op 30/01/2019