Flash VIG-news: OLMESARTAN: herhaling van de aanbeveling om de behandeling stop te zetten in geval van chronische diarree en spruw-achtige enteropathie zonder aanwijzingen voor een andere etiologie

Datum: 08/05/2018

 

Chronische diarree en spruw-achtige enteropathie zijn gekende bijwerkingen van olmesartan. Deze bijwerkingen kunnen maanden of zelfs jaren na aanvang van de behandeling optreden. Ze kunnen gepaard gaan met substantieel gewichtsverlies en een negatieve invloed hebben op de levenskwaliteit en de medische toestand van de patiënt. Ondanks eerder aanbevelingen worden nog altijd nieuwe gevallen gerapporteerd in België.

Olmesartan heeft als indicatie de behandeling van essentiële hypertensie, alleen of in combinatie met andere antihypertensiva.

Het probleem van diarree en spruw-achtige enteropathie in associatie met olmesartan kwam al meermaals aan bod in de VIG-news van het FAGG (o.a. in januari 2016) en werd ook onder de aandacht gebracht in de Folia van het BCFI (februari 2014 en mei 2017).

Toch worden in België nog altijd nieuwe gevallen gerapporteerd waarbij het gebruik van olmesartan pas meerdere maanden of zelfs langer dan een jaar na het optreden van diarree werd gestopt.

Als een patiënt symptomen van chronische diarree en spruw-achtige enteropathie ontwikkelt tijdens de behandeling met olmesartan, zonder andere mogelijke oorzaken, moet de behandeling onmiddellijk worden gestaakt en mag deze niet opnieuw worden hervat. Als de diarree niet verbetert binnen de week na stopzetting van de behandeling, moet het advies van een specialist (bijvoorbeeld een gastro-enteroloog) worden ingewonnen.

Patiënten mogen hun behandeling niet stopzetten zonder medisch advies. De arts moet de symptomen beoordelen en beslissen hoe de hypertensie van de patiënt het beste kan worden behandeld.

De bijsluiters en SKP’s van alle geneesmiddelen die in België in de handel zijn, zijn beschikbaar op de website van het FAGG.

In België zijn de specialiteiten die enkel olmesartan bevatten BELSAR®, OLMETEC® en “generieken”, de combinaties met hydrochlorothiazide BELSAR PLUS®, OLMETEC PLUS® en “generieken”, de combinaties met amlodipine FORZATEN®, SEVIKAR® en de combinaties met amlodipine en hydrochloorthiazide FORZATEN/HCT®, SEVIKAR/HCT®.

Laatste update op 08/05/2018