Flash VIG-news: Pregabaline (Lyrica en generieke pregabaline): risico op verkeerd gebruik, misbruik en afhankelijkheid

Datum: 30/11/2022

Sinds enkele jaren stellen de gezondheidsautoriteiten uit Europese landen een zorgwekkende toename van het misbruik van pregabaline vast. Hieronder wordt nogmaals gewezen op de risico's van verkeerd gebruik, misbruik en afhankelijkheid van pregabaline.

Pregabaline (Lyrica en generieke pregabaline) is een gamma-aminoboterzuur-analoog (GABA) en bootst de remmende werking daarvan op het zenuwstelsel na. Het geneesmiddel is bedoeld voor de behandeling van perifere en centrale neuropathische pijn bij volwassenen, voor de behandeling van partiële epilepsieaanvallen met of zonder secundaire gegeneraliseerde aanvallen en voor de behandeling van gegeneraliseerde angststoornis bij volwassenen.

De aanbevolen dagelijkse dosering voor pregabaline is 150 tot 600 mg verdeeld over twee of drie innames voor een volwassene zonder comorbiditeit, die een lagere dosis zou rechtvaardigen. 

Sinds enkele jaren stellen de gezondheidsautoriteiten uit Europese landen een zorgwekkende toename van het misbruik van pregabaline vast (40 % meer patiënten sinds 2016). Dit misbruik werd voornamelijk beschreven in twee situaties:
•    een verkeerd gebruik (dosis > 600 mg) van pregabaline door patiënten die het gebruiken voor bepaalde therapeutische indicaties (bv. angststoornissen of somatische pijn);
•    in het kader van (poly)gebruik van psychoactieve stoffen waarbij de euforiserende, ontremmende en anxiolytische eigenschappen van pregabaline worden nagestreefd. 

Misbruik van pregabaline kan leiden tot afhankelijkheid, maar ook tot verschillende bijwerkingen zoals een verhoogd risico op zelfmoord en agressief gedrag. Bepaalde factoren die bijdragen aan het risico op misbruik werden in kaart gebracht en zijn onder meer: mannelijk geslacht, leeftijd tussen 18 en 45 jaar, de aanwezigheid van chronische pathologieën, een voorgeschiedenis van verslaving, psychiatrische comorbiditeiten, verschillende voorschrijvers en een laag inkomen. 

Voor elk voorschrift (en/of aflevering) van pregabaline:
•    moet een medico-psychosociale voorgeschiedenis van de patiënt worden afgenomen om de patiënten te identificeren met een verhoogd risico op verkeerd gebruik, misbruik en afhankelijkheid (er moet aandacht worden besteed aan een eventuele opeenstapeling van kwetsbaarheden);
•    mag geen hogere dosis dan 600 mg/dag worden voorgeschreven en mogen er niet te snel grote hoeveelheden worden voorgeschreven;
•    moet er, bij patiënten die al met pregabaline worden behandeld, worden gelet op tekenen van verkeerd gebruik, misbruik, ontwikkeling van tolerantie met verhoging van de dosis door de patiënten zelf, van afhankelijkheid en van gedrag dat aanzet tot het voorschrijven/afleveren van pregabaline;
•    moet een bijzondere aandacht worden besteed aan het gebruik van andere psychoactieve stoffen (risico op versterking van de effecten, maar ook verhoogd risico op een respiratoire depressie);
•    moet een verlaging van de dosering worden overwogen voor alle patiënten bij wie de eliminatie van pregabaline (voornamelijk door renale excretie) is verminderd (nierinsufficiëntie, gevorderde leeftijd) of voor patiënten die lijden aan pathologieën zoals diabetes, een ademhalingsaandoening of een hartziekte.

Als blijkt dat de behandeling met pregabaline moet worden onderbroken, mag het risico op ontwenningsverschijnselen niet worden onderschat. Er wordt aanbevolen om het geneesmiddel geleidelijk over een periode van minstens een week stop te zetten, ongeacht de indicatie voor pregabaline.  

Als u getuige bent van verkeerd gebruik, misbruik of afhankelijkheid van pregabaline of van gedrag dat het voorschrijven of afleveren van pregabaline aanmoedigt, vragen wij u om dit te melden aan het FAGG. Aan de artsen en de apothekers wordt ook gevraagd om klacht bij de politie in te dienen als ze valse voorschriften ontvangen.
 

Laatste update op 30/11/2022