Flash VIG-news: VALPROAAT: onvoldoende kennis van het educatief materiaal

Datum: 20/12/2017

Het FAGG heeft kennis genomen van de resultaten van een bevraging uitgevoerd door een studente van de universiteit van Antwerpen (UAntwerpen)* in het kader van haar eindwerk1. Deze bevraging over de bijwerkingen en de veiligheid van anti-epileptica focuste onder andere op de huidige problematiek rond het gebruik van valproaat tijdens de zwangerschap (zie nieuwsbericht).

De bevraging, uitgevoerd bij artsen en apothekers, toonde aan dat de meerderheid van de gezondheidszorgbeoefenaars het educatief materiaal voor valproaat niet kenden. Dit materiaal is sinds 2014 beschikbaar om de gezondheidszorgbeoefenaars en de patiënten te informeren over de risico’s geassocieerd aan valproaat voor zwangere vrouwen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd, en over de noodzakelijke maatregelen om de risico’s te beperken.

Deze informatie gaat over het risico van neurologische ontwikkelingsstoornissen bij kinderen van vrouwen die valproaat namen tijdens de zwangerschap, en ook over het gekende risico van congenitale misvormingen bij baby’s die werden blootgesteld aan het geneesmiddel tijdens de zwangerschap (in utero).

Het FAGG herinnert de gezondheidszorgbeoefenaars en de patiënten er ook aan dat het educatief materiaal beschikbaar is op de internetsite van het FAGG:

Het FAGG herinnert de artsen ook aan de noodzakelijkheid om zwangere vrouwen of vrouwen in de vruchtbare leeftijd de risico’s verbonden aan het gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap uit te leggen en om hen de informatiefolder de overhandigen.

Een formulier voor ontvangstbevestiging van risico-informatie verbonden aan de risico’s van het gebruik van valproaat tijdens de zwangerschap moet worden getekend door de arts en de patiënte, en bijgehouden worden in het medisch dossier van deze laatste.

Daarnaast lanceert het FAGG een nieuwe sensibiliseringscampagne: “Een geneesmiddel nemen bij kinderwens, zwangerschap of borstvoeding?” om vrouwen te begeleiden en te informeren over het correct gebruik van geneesmiddelen en de risico’s die hieraan zijn verbonden voor en tijdens de zwangerschap en tijdens de borstvoedingsperiode. Een brochure en een affiche over het gebruik van geneesmiddelen voor, tijdens en na de zwangerschap, worden ter beschikking gesteld bij de huisartsen en kunnen ook worden geraadpleegd of gedownload op www.geneesmiddelenenzwangerschap.be.

* Leila Tahri, “Valproïc acid – adverse effects and safety of anti-epileptic drugs”, Eindverhandeling ingediend tot het behalen van het diploma van Master in de Farmaceutische Zorg, Universiteit Antwerpen, Juli 2017.

Laatste update op 20/12/2017