Flash VIG-news: zolpidem - risico van misbruik en verslaving

Datum: 19/12/2018

Het FAGG wijst op de risico’s die verbonden zijn aan het nemen van doses die hoger zijn dan de aanbevelingen en aan de afhankelijkheid van dit geneesmiddel.

Inspecteurs van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) stelden onlangs een stijging van het aantal dossiers van misbruik van zolpidem vast. Uit analyse van de dossiers blijkt dat de veronderstelde dagelijkse doses ingenomen door de patiënten, ruim boven de officiële aanbevelingen lagen.

Zolpidem is geïndiceerd voor de kortetermijnbehandeling van slapeloosheid bij volwassenen in situaties waarin de slapeloosheid slopend is of ernstig leed veroorzaakt bij de patiënt.

De behandelingsduur moet zo kort mogelijk zijn, gaande van enkele dagen tot 2 weken, met een maximum van 4 weken inclusief de afbouwperiode.

De behandeling moet worden opgestart bij de laagste effectieve dosis. De maximale dosis van 10 mg per dag (5 mg bij ouderen) mag niet worden overschreden.

Zolpidem wordt verkocht in doosjes van 30 tabletten, maar ook doosjes van 10 tabletten zijn beschikbaar voor een behandeling van kortere duur.

Niet-medicamenteuze alternatieve behandelingen moeten de eerste keuze zijn voor patiënten die klagen over slaapstoornissen. Doch kan in sommige gevallen het gebruik van zolpidem, en slaapmiddelen of kalmerende middelen in het algemeen, noodzakelijk zijn. Dit is echter niet zonder risico’s. Deze geneesmiddelen kunnen inderdaad leiden tot ongewenste bijwerkingen. Enkele gekende bijwerkingen van zolpidem zijn aandoeningen van het zenuwstelsel (slaperigheid, anterograde amnesie ...), psychiatrische stoornissen (abnormaal gedrag, hallucinaties, slaapwandelen …) en het risico op vallen. Het gebruik van deze geneesmiddelen kan ook leiden tot de ontwikkeling van fysieke en mentale afhankelijkheid. Het risico op afhankelijkheid neemt toe met de dosis en de duur van de behandeling.

Om gezondheidszorgbeoefenaars en hun patiënten bewust te maken van de risico’s van slaap- en kalmeringsmiddelen, en om gezondere alternatieven te promoten, lanceerde de minister van Volksgezondheid Maggie De Block een campagne "Slaap- en kalmeringsmiddelen, denk eerst aan andere oplossingen" en dit in samenwerking met de Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL). Educatief materiaal is beschikbaar op de website van de FOD VVVL en op aanvraag via benzo@sante.belgique.be.

Het FAGG wil er ook aan herinneren dat de regelgeving inzake geneesmiddelenbewaking, die in 2012 in werking is getreden, de melding van gevallen van geneesmiddelenmisbruik en -verslaving aanmoedigt. De definitie van bijwerking werd verruimd en houdt voortaan ook rekening met het gebruik van een product buiten de voorwaarden van de vergunning voor het in de handel brengen, zoals in de context van geneesmiddelenmisbruik. Alle nodige informatie in verband met de melding van bijwerkingen vindt u terug op de website van het FAGG.

Laatste update op 25/01/2019