Gebruik van anticonceptie bij meeuwen

Datum: 25/04/2018

In de week van 11 april 2018 zijn er een aantal persartikels verschenen waarin werd aangekondigd dat Blankenberge anticonceptie zou inzetten om de meeuwenproblematiek in de kuststad aan te pakken. Het FAGG wenst te verduidelijken dat er momenteel geen enkel geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik is vergund voor anticonceptie bij meeuwen.

Gebruik van diergeneesmiddelen voor niet-vergunde indicaties of diersoorten, het zogenaamde waterval- of cascadesysteem kan enkel worden toegepast om onaanvaardbaar lijden van dieren te voorkomen. Een dierenarts kan voor anticonceptie bij meeuwen dus geen gebruik maken van geneesmiddelen vergund voor andere indicaties of bij andere doeldieren.

Het FAGG heeft contact opgenomen met de betrokken dierenartspraktijk om het wettelijk kader te verduidelijken.

Op de website van het FAGG vindt u alle in België vergunde geneesmiddelen en de goedgekeurde indicaties.

Bijwerkingen met geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik kunnen worden gemeld aan het FAGG via het meldingsformulier.

Contact

infovet@fagg.be

Laatste update op 25/04/2018