Geef uw mening over de klinische proef met het genetisch gewijzigd geneesmiddel ontwikkeld voor de behandeling van gastro-intestinale tumoren

Datum: 23/04/2018

De FOD Volksgezondheid en het FAGG nodigen u uit om actief deel te nemen aan de publieksraadpleging over een klinische proef met het genetisch gewijzigde geneesmiddel TG6002 (VV TK-RR-FCU1) van de firma Transgene. De proef is bedoeld om gevorderde gastro-intestinale tumoren te behandelen. De publieksraadpleging loopt van 23 april tot en met 23 mei 2018.

In de klinische proef worden twee producten gecombineerd: intraveneus toegediend TG6002 (VV TK-RR-FCU1), een experimenteel genetisch gemodificeerd organisme (GGO) en Ancotil®, een oraal gebruikt geneesmiddel met flucytosine.

Het doel van de klinische proef is dubbel. In het eerste deel van het onderzoek wordt geëvalueerd hoe deze combinatie wordt verdragen bij patiënten met gastro-intestinale tumoren in een gevorderd stadium (uitgezaaid) om de veiligheid en de verdraagbaarheid te bepalen en ook de dosis die zal worden aanbevolen in het tweede deel van het onderzoek. Het tweede deel van het onderzoek wil de eerste componenten van de antitumorale werking in kaart brengen.

De klinische proef zal plaatsvinden in het Jules Bordet Instituut in Brussel.

Als burger kunt u uw mening geven over deze aanvraag tot klinische proef.

Bij elke aanvraag voor een klinische proef voor het gebruik van een genetisch gewijzigd organisme organiseert de overheid gedurende 30 dagen een publieksraadpleging (zoals bepaald in het koninklijk besluit van 21 februari 2005 tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu en van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten).

U hebt hiervoor toegang tot diverse gegevens uit het aanvraagdossier en een online-formulier om commentaar te geven of vragen te stellen over het dossier.

De publieksraadpleging loopt tot en met 23 mei 2018.

Algemene informatie op GGO- raadplegingen van het publiek

Laatste update op 23/04/2018