Geef uw mening over een genetisch gewijzigd vaccin voor de behandeling van colorectale kanker

Datum: 29/10/2021

De FOD Volksgezondheid en het FAGG nodigen u uit om deel te nemen aan de publieksraadpleging over een klinische proef met het genetisch gewijzigd vaccin VSV-GP128 voor de behandeling van colorectale kanker. De publieksraadpleging loopt van 1 november 2021 tot en met 1 december 2021.

Bij elke aanvraag voor het gebruik van een genetisch gewijzigd organisme in een klinische proef organiseert de overheid gedurende dertig dagen een publieksraadpleging, in toepassing van het koninklijk besluit van 21 februari 2005. U kunt als burger uw mening geven over deze aanvraag voor het uitvoeren van een klinische proef met dit genetisch gewijzigd vaccin VSV-GP128.

Colorectale kanker is de vierde meest voorkomende vorm van kanker in België. In deze klinische proef die op dit moment al in België, Zwitserland en de Verenigde Staten loopt, wordt een ander gerelateerd kankervaccin (ATP128) getest, in combinatie met een antilichaam (BI 754091) dat de immuunrespons versterkt om de kanker aan te vallen. Uit gegevens van onderzoeken in diermodellen blijkt dat het gecombineerde gebruik van ATP128 en VSV-GP128 de immuunrespons tegen colorectale kanker zal versterken.

De wijziging aan deze klinische proef door toevoeging van het vaccin VSV-GP128 is gericht op patiënten met colorectale kanker in stadium IV die een onderhoudsbehandeling krijgen na eerstelijns systemische therapie of wiens ziekte tot de lever beperkt blijft en die in aanmerking komen voor een leveroperatie.
Het voornaamste doel van deze proef is het bepalen van de veiligheid, verdraagbaarheid en werkzaamheid (anti-tumoractiviteit) van de combinatietherapie.

In deze klinische proef krijgen 45 patiënten, waarvan ongeveer tien patiënten in België, een eenmalige intraveneuze injectie van het virale vaccin VSV-GP128.

De klinische proef zal plaatsvinden in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en het Universitair Ziekenhuis Leuven.

Hoe uw mening geven?
De publieksraadpleging loopt tot en met 1 december 2021. U hebt toegang tot diverse gegevens uit het aanvraagdossier en een onlineformulier om commentaar te geven of vragen te stellen.

Algemene informatie op GGO - raadplegingen van het publiek.

Laatste update op 29/10/2021