Goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen: update van vragen en antwoorden over GDP-wetgeving

Datum: 14/10/2019

De afdeling Distributie van het FAGG heeft de lijst met vragen en antwoorden over de goede distributiepraktijken (Good Distribution Practices – GDP) voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik bijgewerkt.

Het vragen en antwoorden-document moet de betrokken beroepsbeoefenaars helpen bij de interpretatie en toepassing van de richtsnoeren van 7 maart 2013 inzake goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik en van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik.

 

Laatste update op 14/10/2019