Griepvaccin: al 10 % afgeleverd aan de patiënt, twee derden moet nog aan de (ziekenhuis)apotheken worden geleverd

Datum: 08/10/2020

Het FAGG maakt de stand van de zaken op voor de verdeling van de griepvaccins. Nog meer dan de helft van de vaccins moet op de markt komen.

Dit jaar is er gekozen voor een gefaseerde aanpak voor de griepvaccinatie. Een hoge vaccinatiegraad voor de griep bij de risicogroepen kan helpen een overbelasting van de gezondheidszorg in tijden van COVID-19 te voorkomen. De risicogroepen krijgen tot 15 november voorrang om het vaccin af te halen bij de apotheek, bovendien hebben personen van vijftig jaar of ouder geen medisch voorschrift nodig om het vaccin af te halen bij de apotheek. Voor die groep kan de apotheker zelf het medisch voorschrift opstellen.

Hoeveel vaccins zijn er voorzien?
Voor het griepseizoen 2020-2021 zijn er ± 2 960 000 vaccins voorzien voor België. Dat is 10 % meer dan het vorige jaar en zou voldoende moeten zijn om ten minste de risicogroepen te vaccineren, zelfs bij een matige stijging van de vaccinatiegraad. In functie van de resterende vaccins kunnen na 15 november 2020 personen die niet tot de risicogroepen behoren, worden gevaccineerd. De vaccins die voor België zijn voorzien, mogen niet worden uitgevoerd naar het buitenland.

Hoe staat het met de verdeling van de griepvaccins?
Het FAGG volgt de verdeling van de griepvaccins nauwlettend op. Op datum van 6 oktober 2020 hebben de farmaceutische firma’s al 45 % van de vaccins geleverd aan de groothandelaars-verdelers. Deze hebben op hun beurt al 36 % van de totale hoeveelheid geleverd aan de apotheken. De apotheken tenslotte hebben al 10 % (bron: apotheeksector APB/OPHACO) afgeleverd aan de patiënten. 

55 % van de voor België voorziene stock moet dus nog op de markt komen en 64 % moet nog naar de apotheken worden verdeeld. Het kan zijn dat een apotheek tijdelijk geen vaccins meer in stock heeft in afwachting van nieuwe leveringen van de leverancier. Dit wil niet zeggen dat er geen vaccins meer zijn.

Genoeg voor de risicogroepen als iedereen de gefaseerde aanpak volgt
Het FAGG wil benadrukken dat de voorziene vaccins in de komende weken beschikbaar zullen zijn. Alle betrokken moeten zich daarvoor wel strikt aan de gefaseerde aanpak houden. Groothandelaars-verdelers wordt gevraagd te leveren aan alle apothekers die erom vragen, los van voorbestellingen. Apothekers bestellen enkel wat nodig is in functie van de risicogroepen. Arbeidsartsen en huisartsen volgen de aanbevelingen voor het voorschrijven voor de risicogroepen op.

 

Laatste update op 14/10/2020