Griepvaccinatie 2020-2021: gefaseerd met prioriteit voor risicogroepen

Datum: 26/08/2020

Update 29.10.2020 - Griepvaccin: absolute prioriteit voor bescherming meest kwetsbare mensen

 

Door COVID-19 is het belangrijk om de risicogroepen zo breed mogelijk te kunnen vaccineren om een overbelasting van de gezondheidszorg te voorkomen. Daarom zal de griepvaccinatie voor 2020-2021 gefaseerd verlopen met prioriteit voor de risicogroepen.

De ministers van Volksgezondheid (federaal en van de deelstaten) benadrukken het belang van vaccinatie tegen de seizoensgriep 2020-2021 in de context van COVID-19 en pleiten voor een gefaseerde aanpak van de vaccinatie.

COVID-19 en seizoensgriep
Er is een risico dat het griepseizoen samenvalt met een COVID-19-piek. Voor de winter van 2020-2021 is het daarom noodzakelijk om prioritair de risicogroepen zo breed mogelijk te kunnen vaccineren om overbelasting van de gezondheidszorg te voorkomen. Daarenboven is vaccinatie van gezondheidswerkers essentieel om patiënten indirect te beschermen en om ervoor te zorgen dat de gezondheidswerkers beschikbaar blijven wanneer er een nieuwe golf van COVID-19 zou zijn. Tenslotte zal de vaccinatie van personen tussen 50 en 64 jaar de werklast voor de eerstelijnsgezondheidszorg verminderen.

Gefaseerde vaccinatie
Meestal wordt aanbevolen om tussen half oktober en half december een griepprik te nemen, waarbij het vaccin binnen 10 tot 15 dagen na de injectie bescherming biedt.

Voor de seizoensgriep 2020-2021 zijn de ministers van Volksgezondheid (federaal en van de deelstaten) voorstander van een gefaseerde aanpak van de vaccinatie:

1. Van 15 september tot 15 november 2020
De vaccins worden alleen afgeleverd aan de doelgroepen gedefinieerd door de Hoge Gezondheidsraad.

2. Vanaf 15 november 2020
Afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins na de prioritaire vaccinatie van de vorige doelgroepen, kan de vaccinatie worden uitgebreid tot de rest van de bevolking.

Deze gefaseerde aanpak geldt zowel voor de arbeidsgeneeskunde als voor de vaccinatie door de behandelende arts.

Artsen en apothekers worden geïnformeerd over het belang van deze gefaseerde aanpak voor de vaccinatie tegen de seizoensgriep 2020-2021.

Risicogroepen
De Hoge Gezondheidsraad definieerde volgende risicogroepen:

Categorie A

Groep 1: personen met een risico op complicaties

 • alle zwangere vrouwen, ongeacht de fase van de zwangerschap
 • alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening, ook indien gestabiliseerd, van de longen (inclusief ernstige astma ), het hart (uitgezonderd hypertensie), de lever, de nieren, aan metabole aandoeningen (inclusief diabetes), BMI > 35, aan neuromusculaire aandoeningen of aan immuniteitsstoornissen (natuurlijk of geïnduceerd)
 • alle personen vanaf 65 jaar
 • personen die in een instelling verblijven
 • kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan

Groep 2: personen werkzaam in de gezondheidssector

Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als

 • de risicopersonen uit groep 1
 • kinderen jonger dan 6 maanden

Categorie B

 • personen tussen 50 en 65 jaar

Beschikbaarheid van vaccins tegen de seizoensgriep
België zal 2,9 miljoen vaccins tegen de seizoensgriep beschikbaar hebben, wat meer is dan de vorige jaren. Deze hoeveelheid zal voldoende zijn om de vaccinatie van de door de Hoge Gezondheidsraad (HGR) vastgestelde risicogroepen te dekken, als het vaccinatiepercentage vergelijkbaar is met het vorige seizoen.

Er zullen drie quadrivalente vaccins beschikbaar zijn: Alpharix-Tetra®, Influvac Tetra® en Vaxigrip Tetra®.

Meer informatie
De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid bestaat uit:

 • Maggie De Block - federale staat
 • Wouter Beke - Vlaanderen
 • Christie Morreale - Waals gewest
 • Valérie Glatigny - Franse Gemeenschap
 • Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap
 • Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie
 • Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie
 • Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap
 • Aangevuld met Philippe De Backer, bevoegd voor de Taskforces Testing en Shortages
Laatste update op 26/08/2020