Griepvaccinatie: verlenging van prioriteit voor meest kwetsbare personen

Datum: 03/12/2020

Verlenging van prioriteit voor categorie A, vaccins die al zijn afgeleverd aan categorie B mogen worden toegediend.

Beschikbaarheid van seizoensgriepvaccins en prioritering van risicogroepen
België heeft ongeveer 2,9 miljoen vaccins beschikbaar tegen de seizoensgriep 2020-2021. Dit is méér dan de vorige jaren.

Voor de seizoensgriep 2020-2021 heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid de voorkeur gegeven aan een gefaseerde aanpak van de vaccinatie, met absolute prioriteit voor de prioritaire doelgroep categorie A.

De doelgroepen zijn bepaald door de Hoge Gezondheidsraad (HGR). Categorie A zijn mensen die het risico lopen op complicaties, zoals mensen in instellingen, mensen met een chronische longziekte, immuunziekten, mensen vanaf 65 jaar, zwangere vrouwen en het personeel uit de gezondheidssector.

Verlenging van prioriteit voor categorie A, vaccins die al zijn afgeleverd aan categorie B mogen worden toegediend
Op basis van een onderzoek bij alle apotheken, groothandelaars-verdelers en farmaceutische firma’s, blijkt dat er voldoende griepvaccins zijn om aan de noden van de prioritaire doelgroep categorie A te voldoen. Wel zullen bijna alle vaccins die nog niet zijn afgeleverd, nodig zijn om aan de behoeften van deze prioritaire doelgroep te voldoen.

Daarom is besloten de absolute prioriteit voor de vaccinatie van deze prioritaire risicodoelgroep nog verder aan te houden.

In de tweede helft van december 2020 zal de vaccinatiegraad van de prioritaire risicodoelgroep categorie A opnieuw worden geëvalueerd. Dan wordt de beschikbaarheid van de vaccins bekeken voor het vaccineren van de personen uit categorie B. Categorie B bestaat uit personen van de leeftijd van 50 tot 65 jaar die geen chronische ziekte hebben, niet werkzaam zijn in de gezondheidssector en die niet samenwonen met een chronisch zieke of met personen vanaf 65 jaar.

Tot de herevaluatie worden door de apothekers geen vaccins afgeleverd aan personen uit de doelgroep categorie B. Vaccins die eerder al werden afgeleverd voor personen uit categorie B, kunnen wel worden toegediend door de arts.

Deze maatregelen treden onmiddellijk in werking.

Het FAGG heeft de betrokken beroepsgroepen hierover geïnformeerd. 

De overheden wijzen er op dat gezonde mensen minder snel ernstig ziek worden door de seizoensgriep. Bovendien zullen alle huidige voorzorgsmaatregelen ter bestrijding van de COVID-19-pandemie de verspreiding van de seizoensgriep ook beperken. 

Meer informatie
Advies 9581 - Griepvaccinatie - Winterseizoen 2020-2021 (HGR)

De risicogroepen die de HGR identificeert in het advies over de vaccinatie tegen de seizoensgebonden griep, seizoen 2020-2021, zijn de volgende:

Categorie A

- Groep 1: personen met een risico  op complicaties

  • alle zwangere vrouwen, ongeacht de fase van de zwangerschap
  • alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening, ook indien gestabiliseerd, van de longen (inclusief ernstige astma ), het hart (uitgezonderd hypertensie), de lever, de nieren, aan metabole aandoeningen (inclusief diabetes), BMI > 35, aan neuromusculaire aandoeningen of aan immuniteitsstoornissen (natuurlijk of geïnduceerd)
  • alle personen vanaf 65 jaar
  • personen die in een instelling verblijven
  • kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan

- Groep 2: personen werkzaam in de gezondheidssector

- Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als

  • de risicopersonen uit groep 1
  • kinderen jonger dan 6 maanden

Categorie B

- Personen tussen 50 en 65 jaar

Laatste update op 09/12/2020