Herinnering: bevraging over gebruik van benzodiazepines en aanverwante middelen bij slaapstoornissen in België

Datum: 02/03/2020

Zoals aangekondigd voert het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) een online bevraging om informatie te verzamelen over het gebruik van benzodiazepines en aanverwante middelen bij slaapstoornissen door de Belgische bevolking. De bevraging is op 19 februari 2020 gestart en loopt een maand.

De resultaten van deze bevraging zullen het mogelijk maken om het gebruik van deze geneesmiddelen te evalueren en de mening van patiënten over hun behandeling in kaart te brengen. De resultaten kunnen het FAGG ook helpen om meer gerichte maatregelen te nemen om het rationeel gebruik van deze geneesmiddelen te bevorderen.

Om de betrokken patiënten aan te moedigen om aan deze bevraging deel te nemen, vroeg het FAGG officina-apothekers om een sticker te kleven op verpakkingen van benzodiazepines of aanverwante middelen die ze afleveren. Op die sticker staat het adres van de FAGG-website, waar een link zal te vinden zijn naar de bevraging. Deze link zal tijdens de volledige looptijd van de bevraging (19 februari tot en met 19 maart) toegankelijk zijn. Apothekers ontvingen op 21 februari een brief met uitleg via de Korte Berichten van APB, samen met twee stickervellen. Een herinnering met twee nieuwe stickervellen zal deze week worden uitgestuurd.

Het FAGG vraagt ook andere gezondheidszorgbeoefenaars om de betrokken patiënten te wijzen op het bestaan van de bevraging.

De bevraging is bedoeld voor patiënten:

  • die recent een benzodiazepine of aanverwant middel gebruiken voor de behandeling van slaapstoornissen,
  • die 18 jaar zijn of ouder,
  • die in België wonen,
  • die niet in een ziekenhuis, rust- of verzorgingstehuis worden behandeld.

De bevraging is anoniem en duurt 5 tot 10 minuten voor de patiënt. Patiënten die problemen hebben bij het invullen van de bevraging, kunnen hulp vragen aan een naaste of aan hun apotheker.

Het FAGG bedankt patiënten en gezondheidszorgbeoefenaars alvast voor hun medewerking.

Heeft u vragen over de bevraging? Contacteer ADR@fagg.be met in het onderwerp “bevraging slaapmiddelen”.

Laatste update op 02/03/2020