Herziening van de nota “Operationele regels voor het voorschrijven op stofnaam in de medische en farmaceutische praktijk en in het elektronisch medisch dossier” – versie 7 nu beschikbaar

Datum: 21/09/2018

De evaluatoren van het FAGG hebben versie 7 van de nota “Voorschrijven op stofnaam – Operationele regels voor het voorschrijven op stofnaam in de medische en farmaceutische praktijk en in het elektronisch medisch dossier” gefinaliseerd.

Deze herziening (versie 7) houdt rekening met de nieuwste wetenschappelijke inzichten en focust op de “non-biological complex drugs"(NBCD’s). Deze bijgewerkte nota is een onafhankelijk en wetenschappelijk correct instrument voor artsen, apothekers en patiënten.

Momenteel wordt al gewerkt aan versie 8 waarin een herziening zal gebeuren van de zogenaamde “NO SWITCH-lijst” in overleg met interne en externe experten, experten van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI vzw) en enkele leden van de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CGH). Een werkgroep met deze experten en CGH-leden zal in het vierde kwartaal van 2018 versie 8 van de nota bespreken. In een volgende stap zullen ook de sector en de patiëntenverenigingen worden geraadpleegd.

Meer informatie

Contact

marleen.laloup@fagg.be (NL)

joelle.warlin@fagg.be (FR)

Laatste update op 24/09/2018