Het directoraat-generaal PRE vergunning is op zoek naar een nieuwe directeur-generaal

Datum: 28/09/2021

Het FAGG laat weten dat de functie van directeur-generaal DG PRE vergunning is open verklaard. Greet Musch, die deze functie uitvoerde, stelt binnen het FAGG haar expertise op het vlak van innovatie en klinische proeven verder ter beschikking.

Onze collega Greet Musch heeft beslist om geen hernieuwing van haar mandaat aan te vragen. We respecteren haar persoonlijke keuze en bedanken haar voor twaalf jaar vruchtbare samenwerking met uitstekende resultaten die zorgden voor de verdiende erkenning door alle stakeholders die met Greet in contact stonden, zowel op Belgisch als op Europees niveau, en van alle medewerkers van DG PRE vergunning.

We willen Greet ook nu al bedanken omdat zij in afwachting van de aanstelling van haar opvolger heeft aanvaard om haar functie te blijven uitvoeren om de continuïteit te verzekeren.

Ons agentschap zal na de aanstelling van een nieuwe directeur-generaal ook kunnen blijven beroep doen op de expertise van Greet op het vlak van innovatie en meer specifiek klinische proeven, maar ook op haar enthousiasme om samen met het directiecomité een aantal projecten te trekken die nog niet zijn afgerond. Bijvoorbeeld de herziening van het Wetenschappelijk en het Raadgevend Comité, maar ook de opstart van een cel Coördinatie en Strategie om beter te kunnen antwoorden op de uitdagingen.
 

Laatste update op 01/10/2021