Het Europese regelgevingsnetwerk voor geneesmiddelen staat nu op de WHO-lijst

Datum: 04/07/2024

Het Europese regelgevingsnetwerk voor geneesmiddelen (European Medicines Regulatory Network, EMRN), waar het FAGG deel van uitmaakt, werd aangesteld als instantie die op de lijst staat van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Tussen februari en april 2024 voerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een beoordeling uit om na te gaan of het EMRN voldeed aan de criteria voor een instantie die op de lijst staat van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO-Listed Authority, WLA). In deze context moest het FAGG bewijsmateriaal leveren, wat het met succes heeft gedaan.
.
Deze aanstelling betekent dat het netwerk, bestaande uit de Europese Commissie, het Europees Geneesmiddelenbureau (European Medicines Agency, EMA) en de dertig nationale instanties van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte, wordt erkend voor zijn hoge prestatieniveau. Het voldoet dus aan de internationale normen, richtlijnen en regelgevende praktijken.

Deze erkenning heeft betrekking op elke individuele regelgevende instantie van het EMRN en op het EMRN als geheel. Het EMRN wordt beschouwd als een "unieke entiteit" en wordt aangesteld als een "regionaal regelgevend systeem".

Meer informatie 
•    Persbericht van het EMA 
•    Algemene informatie over de aanstelling
 

Laatste update op 04/07/2024