Het FAGG publiceert het jaarverslag 2020 met getuigenissen van medewerkers over het eerste jaar van de pandemie

Datum: 23/02/2022

Het jaarverslag 2020 van het FAGG bevat naast de gebruikelijke feiten en cijfers getuigenissen van medewerkers die op het terrein het hoofd moesten bieden aan moeilijke situaties. Het zijn verhalen waaruit blijkt dat er enorm veel stress en werk was, maar ook veel inzet en professionaliteit. Sommige onderwerpen kent u nog van de dagelijkse persaandacht die we toen kregen. Andere thema’s tonen u een blik achter de schermen. In elk geval leest u nu uit eerste hand hoe de medewerkers van het agentschap hebben meegeholpen om voor oplossingen te zorgen.

Het jaar 2020 kunnen we ongetwijfeld samenvatten in één woord: corona. Ook bij het FAGG stond het jaar vooral in het teken van de strijd tegen COVID-19. De gezondheidscrisis had een ongeziene impact op onze medewerkers en interne werking. Als agentschap hebben we dan ook verschillende rollen opgenomen die tot voor kort niet tot ons takenpakket, met als één doel: zoveel mogelijk mensen helpen.

Die opdracht had ook in 2021 prioriteit. Daardoor krijgt u ons jaarverslag iets later dan u van ons gewoon bent. We hopen dat de extra info en inkijk in het beheer van de crisis, in alle facetten, dat meer dan goedmaakt.

Interviews over de strijd tegen het coronavirus
Bijzonder aan dit jaarverslag is dat we onze experten vanop het terrein aan het woord laten over hun ervaringen in de coronacrisis. We komen onder andere te weten hoe het mogelijk was om de COVID-19-vaccins zo snel te ontwikkelen en goed te keuren en hoe de vaccinatiecampagne werd voorbereid. De bevoorrading en de tekorten van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en zuurstof komen ook aan bod. Lees ook alles over hoe de crisis werd beheerd, hoe de communicatie verliep en hoe we al van in het begin alles in het werk stelden om het onderzoek en de ontwikkeling van behandelingen te faciliteren.

Enkele quotes uit de interviews.

  • "We werden geconfronteerd met een onbekende ziekte. We moesten alle beschikbare informatie verzamelen om bijna simultaan de veiligheid van de mogelijke behandelingen te beoordelen."
  • "Dankzij de reputatie van België op het vlak van klinische proeven konden Belgische patiënten toegang krijgen tot een hele reeks behandelingen".
  • “Er was een enorme drive om te slagen in ons doel en dat was zoveel mogelijk levens redden.”
  • “We verleenden assistentie bij huiszoekingen bij mensen die handeltjes hadden opgezet met illegale mondmaskers met verhoren tot diep in de nacht.”
  • “Naar de buitenwereld toe waren wij de vervelende mensen die de ladingen mondmaskers tegenhielden. De druk van buitenaf om toch maar maskers vrij te geven, was enorm groot.”
  • “We zijn er een paar keer heel dichtbij geweest maar er was nooit een tekort van een geneesmiddel waardoor er iemand niet kon worden behandeld.”

Naast de interviews is er een coronatijdslijn waarmee we terugblikken op de belangrijkste verwezenlijkingen van het agentschap in 2020.
 
Onze mijlpalen en kerncijfers
Onze routinetaken moesten in 2020 vaak plaats maken voor het beheer van de coronacrisis: onze jaarcijfers tonen de impact van de crisis op onze interne werking. Maar toch zetten we de behaalde resultaten in de verf.

De diensten van het FAGG hebben in 2020 12 326 meldingen ontvangen van bijwerkingen, incidenten en ongewenste reacties. 552 aanvragen voor nieuwe klinische proeven werden behandeld en 623 vergunningsdossiers voor geneesmiddelen werden afgesloten. 572 producten op de markt werden geanalyseerd, 1 369 inspecties werden uitgevoerd en 626 onderzoeken naar illegale geneesmiddelen en medische hulpmiddelen werden gevoerd.

In 2020 realiseerde het FAGG ook enkele mijlpalen. De lezers krijgen een terugblik op drie grote, langlopende projecten: de Brexit, de overschakeling naar een nieuw systeem voor personeels- en loonadministratie en de voorbereiding van onze verhuis samen met het RIZIV en de FOD Volksgezondheid.

Ontdek alle realisaties van 2020 in het digitale jaarverslag van het FAGG. We nodigen u ook uit om uw mening over het jaarverslag te geven via een online bevraging.

Xavier De Cuyper, administrateur-generaal van het FAGG:
“Iedereen bij het agentschap heeft zich meer dan ooit ten dienste van onze medeburgers ingezet, zelfs ten koste van hun eigen privéleven. Ik wil zowel de medewerkers van het FAGG als onze externe partners, oprecht bedanken voor hun tomeloze inzet en professionaliteit. Alleen samen hebben we deze resultaten kunnen behalen en alleen samen zijn we klaar voor nieuwe uitdagingen.”

Meer informatie
Het jaarverslag 2020 van het FAGG

Laatste update op 23/02/2022