Het FAGG publiceert het jaarverslag 2022: boordevol cijfers en resultaten, bijzondere trends en met onze belangrijkste projecten in de kijker

Datum: 21/06/2023

Hoewel de FAGG-medewerkers de gevolgen van de gezondheidscrisis bleven voelen, hebben ze in 2022 ook heel wat taken kunnen uitvoeren die waren uitgesteld door de coronacrisis. Verschillende “grote” dossiers werden opgestart, opgevolgd of afgesloten. Zo werden er nieuwe initiatieven gelanceerd om het tekort aan geneesmiddelen in België en de Europese Unie te bestrijden, en dat in samenwerking met andere nationale en Europese instellingen.

Het jaarverslag biedt een overzicht van de belangrijkste activiteiten en resultaten van het FAGG in 2022, daarnaast zetten we ook een paar projecten in de kijker die de voortdurende inzet en professionaliteit van onze medewerkers tonen.

2022 in een notendop

  • 3 044 meldingen van tijdelijke onbeschikbaarheid van geneesmiddelen werden ontvangen. De voornaamste oorzaken waren een vertraging in de productie of verhoogde vraag. Slechts 1,18 % van de onbeschikbaarheden was kritiek.
  • 12 991 meldingen van bijwerkingen werden ontvangen van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik. Dat is ongeveer een kwart van het aantal meldingen van het jaar ervoor, dat een uitzonderlijke piek kende door de meldingen voor de coronavaccins.
  • 2 138 postpakketten met niet-conforme producten van buiten de EER werden geblokkeerd.
  • 632 dossiers voor een vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel werden behandeld.
  • 525 aanvragen voor klinische proeven werden behandeld.
  • 391 325 meldingen van implantatie en explantatie van medische hulpmiddelen ontvangen in het centrale traceringsregister.
  • 521 onderzoeken naar illegale geneesmiddelen en medische hulpmiddelen werden gevoerd door onze Speciale Onderzoekseenheid.

Projecten in de kijker
We laten verschillende FAGG-experten aan het woord om inzicht te krijgen in een aantal grote projecten binnen het FAGG. Zo vertelt de Speciale Onderzoekseenheid over de strijd tegen vervalste en andere illegale geneesmiddelen: “Dit fenomeen vormt een groot gevaar voor de volksgezondheid en blijft de laatste jaren verder toenemen. Daarom werken we actief samen met de politie, douane, justitie, en andere spelers op nationaal, Europees en zelfs internationaal vlak”. Ook de problematiek rond onbeschikbare geneesmiddelen komt aan bod: “Het FAGG werkt voortdurend aan structurele oplossingen om de problematiek van onbeschikbaarheden aan te pakken. In overleg met alle betrokkenen proberen we concrete oplossingen aan te bieden en op een correcte en transparante manier hierover te communiceren.”

Ontdek alle realisaties en projecten van 2022 in het digitale jaarverslag van het FAGG

We willen ons jaarverslag elk jaar verbeteren, daarom nodigen we u uit om uw mening over het jaarverslag te geven via een online bevraging.

Een boodschap van Xavier De Cuyper, administrateur-generaal van het FAGG:
“In 2022 hebben onze teams verschillende mooie projecten kunnen uitvoeren. Ik wil alle medewerkers en externe partners van het FAGG bedanken voor hun onvoorwaardelijke inzet en investering. Laten we allen blijven samenwerken aan de gezondheid van iedereen.”

Meer informatie
Jaarverslag 2022 van het FAGG
 

Laatste update op 21/06/2023