Het FAGG publiceert het jaarverslag 2023: al onze cijfers, resultaten en voornaamste projecten

Datum: 24/06/2024

Hoewel in 2023 het aantal meldingen van tijdelijke onbeschikbaarheid van geneesmiddelen steeg, heeft het agentschap opnieuw het bewijs geleverd van grote efficiëntie bij het beheren van de geneesmiddelenstocks, zoals dat het geval was voor de trombolytica. Het FAGG heeft ook bijgedragen tot de bescherming van de volksgezondheid door het aantal onderzoeken inzake illegale geneesmiddelen en hulpmiddelen met 30 % te verhogen en de inspecties in voor het publiek opengestelde apotheken met 40 %.

In het jaarverslag wordt belicht hoe we continu ijveren voor de veiligheid, kwaliteit en doeltreffendheid van de geneesmiddelen en gezondheidsproducten die beschikbaar zijn op de Belgische markt. Dit verslag biedt u een gedetailleerd beeld van de activiteiten, inspecties, onderzoek en beleidsinitiatieven, ondernomen door het FAGG om de volksgezondheid te beschermen en te bevorderen. Van interne veranderingen tot internationale projecten, ontdek wat het FAGG heeft gerealiseerd in 2023.

Enkele kerncijfers

 • 3 596 meldingen van tijdelijke onbeschikbaarheid van geneesmiddelen zijn in FarmaStatus ingevoerd.
  1,14 % van de onbeschikbaarheden werd bestempeld als kritiek.
 • 8 017 meldingen van bijwerkingen over geneesmiddelen voor menselijk gebruik ontvangen.
 • 3 551 postpakketten met niet-conforme producten, afkomstig van buiten de Europese Economische Ruimte, werden geblokkeerd. Die stijging met 66 % is voornamelijk toe te schrijven aan de verfijning van de risicoprofielen in samenwerking met de douanes en een verhoging van de middelen en capaciteiten.
 • 1 152 nieuwe vergunningen voor geneesmiddelen in België werden toegevoegd in de databank Medicinal Product Management: 886 voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik en 266 voor diergeneeskundig gebruik.
 • 622 aanvragen voor klinische proeven werden behandeld.
 • 1 654 215 meldingen van implantatie en explantatie van medische hulpmiddelen zijn ontvangen in het Centraal Traceringsregister. Dat is een stijging van meer dan 300 %.
 • Er werden 679 onderzoeken naar illegale geneesmiddelen en medische hulpmiddelen gevoerd.
 • Er werden 1 744 inspecties uitgevoerd, waarvan 477 in voor het publiek opengestelde officina's.
 • Er zijn 1.713 vragen van burgers en gezondheidszorgbeoefenaars in verband met de beschikbaarheid van geneesmiddelen voor menselijk gebruik beantwoord. Dat is een gemiddelde van 7 vragen per dag.
 • 189 parlementaire vragen zijn beantwoord.
 • Meer dan 368 persvragen die in onze boordtabel werden geregistreerd, zijn behandeld.

Realisaties in de schijnwerpers
Eens te meer hebben we onze experts laten uitleggen waaraan zij het voorbije jaar hebben gewerkt. De kwestie van de onbeschikbaarheid van de geneesmiddelen wordt aangekaart door de cel Onbeschikbaarheden, die uitlegt hoe het FAGG het mogelijk heeft gemaakt dat een totale stockbreuk van trombolytica werd voorkomen. "Doorgedreven afstemming en samenwerking over alle aspecten van dit complexe proces, en effectief crisismanagement zijn echt wel essentieel om de volksgezondheid te beschermen en levens te redden.” Er volgen ook getuigenissen, waarin wordt verteld over de samenwerking tussen verschillende diensten van het FAGG met de lancering van FarmaInfo. U verneemt ook meer over de samenwerking tussen verschillende instanties, onder meer in het kader van de strijd tegen antimicrobiële resistentie.
2023 was ook het jaar waarin het agentschap voor het eerst een nieuwe administrateur-generaal kreeg sinds het werd opgericht. Xavier De Cuyper werd opgevolgd door Hugues Malonne, die in september 2023 werd aangesteld door de federale regering.

Een boodschap van Hugues Malonne, administrateur generaal van het FAGG
"Ik wil zowel de medewerkers van het FAGG bedanken voor hun nauwgezetheid en professionalisme, als al onze externe partners voor hun steun en vertrouwen. Dankzij hun inzet kunnen we onze essentiële rol in het beschermen van de volksgezondheid behouden."

Meer informatie?
Ontdek alle realisaties en projecten van 2023 in het digitale jaarverslag van het FAGG. Wij streven ernaar om ons jaarverslag jaar na jaar te verbeteren. Daarom nodigen wij u uit om uw mening te geven over ons jaarverslag via een online-opiniepeiling.
 

 

Laatste update op 24/06/2024