Het FAGG zoekt een nieuwe administrateur-generaal

Datum: 29/08/2022

Het mandaat van Xavier De Cuyper, administrateur-generaal van het FAGG is afgelopen. Xavier De Cuyper is al sinds 2007 de hoogste verantwoordelijke van het agentschap en heeft de leeftijdsgrens bereikt voor het bekleden van een mandaatfunctie binnen de federale overheid. Een nieuwe selectieprocedure om zijn opvolger aan te duiden, werd gepubliceerd door het selectiebureau van de federale overheid (Selor).

Het mandaat van Xavier De Cuyper liep af op 1 maart 2022 maar om de continuïteit van de werking en de stabiliteit van het FAGG te verzekeren werd dit verlengd tot de aanduiding van zijn opvolger.

Selor heeft de selectieprocedure gelanceerd met de functiebeschrijving, de vereisten en het aanbod voor deze topjob in de Belgische gezondheidszorg. U kunt solliciteren tot 15 september 2022.

Xavier De Cuyper: “Over enkele maanden zal ik de fakkel van het FAGG overdragen. Ik heb de eer en het genoegen actief te hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van het agentschap van bij de start tot op vandaag. In deze vijftien jaar zijn wij uitgegroeid tot een nationaal en internationaal erkende organisatie. Met de kennis en inzet die aanwezig zijn binnen het agentschap heb ik er alle vertrouwen in dat mijn opvolger de nieuwe uitdagingen zal aankunnen en dat de constructieve en vruchtbare samenwerking met het FAGG-personeel een openbare dienstverlening van hoge kwaliteit aan de patiënten en al onze stakeholders zal blijven garanderen.”
 

Laatste update op 29/08/2022