Het FAGG zoekt een nieuwe administrateur-generaal

Datum: 06/03/2023

Het mandaat van Xavier De Cuyper, administrateur-generaal van het FAGG is afgelopen. Xavier De Cuyper is al sinds 2007 de hoogste verantwoordelijke van het agentschap en heeft de leeftijdsgrens bereikt voor het bekleden van een mandaatfunctie binnen de federale overheid. Een nieuwe selectieprocedure om zijn opvolger aan te duiden, werd gepubliceerd door het selectiebureau van de federale overheid (Selor).

Het mandaat van Xavier De Cuyper liep af op 1 maart 2022 maar om de continuïteit van de werking en de stabiliteit van het FAGG te verzekeren werd dit verlengd tot de aanduiding van zijn opvolger.

Selor heeft de selectieprocedure gepubliceerd met de functiebeschrijving, de vereisten en het aanbod voor deze topfunctie binnen de Belgische gezondheidszorg. U kunt solliciteren tot 30 maart 2023.

Xavier De Cuyper kijkt alvast uit naar zijn opvolger: “
“Sinds de oprichting van het FAGG heb ik meer dan vijftien jaar met trots de topfunctie van administrateur-generaal mogen uitoefenen. Maar nu is de tijd aangebroken om mijn opvolger te kiezen die de nieuwe uitdagingen van het agentschap samen met mijn medewerkers zal aangaan. Ik garandeer alvast een job die elke dag boeit, met een maatschappelijke meerwaarde, een performant team, en vele interacties met partners binnen en buiten de overheid, zowel op nationaal als op internationaal vlak.”
 

Laatste update op 06/03/2023