HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE - Levend vaccin tegen infectieuze boviene rinotracheïtis: toename incidentie van anafylactische reacties bij runderen

Datum: 11/08/2022

Sinds begin 2022 wordt een toename van het aantal anafylactische reacties bij runderen vastgesteld na het toedienen van het vaccin HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE. De oorzaak is nog niet duidelijk vastgesteld en het onderzoek loopt nog. Dierenartsen worden verzocht elke bijwerking zo snel mogelijk te melden en wanneer mogelijk de volledige geschiedenis van de vaccinaties te bezorgen samen met een overzicht van andere eerder toegediende diergeneesmiddelen.

Van maart 2022 tot mei 2022 werden in totaal 27 gevallen vastgesteld, waaronder 175 dieren met anafylactische reacties en 8 dieren die zijn gestorven. Bij minstens 5 van de overleden dieren is een anafylactische reactie hen fataal geworden. De meeste van deze gevallen werden gemeld in specifieke geografische gebieden in Spanje (19/27) en Italië (7/27). Deze situatie heeft zich nog niet voorgedaan in andere landen van de Europese Unie (EU) waar het vaccin momenteel wordt toegediend. In de meeste gevallen werden eerder en/of gelijktijdig nog andere vaccins aan de dieren toegediend. In de loop van die periode werden in 14 landen van de EU meer dan 641 075 dosissen toegediend.

De oorzaak van deze gevallen is nog niet duidelijk vastgesteld en het onderzoek loopt nog. De productinformatie zal worden bijgewerkt op basis van de frequentie en de ernst van de anafylactische of overgevoeligheidsreacties.

Bijwerkingen melden
Het is belangrijk om bijwerkingen zo snel mogelijk te melden na de toediening van het vaccin HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE. Hierdoor kan de veiligheid van een diergeneesmiddel voortdurend worden gecontroleerd. Een rechtstreekse communicatie (DaHPC) werd naar de diergezondheidszorgbeoefenaars gericht. Dierenartsen kunnen elke vermoedelijke bijwerking melden via het nationaal meldingssysteem voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik. Voor zover mogelijk moeten ook de volledige geschiedenis van de vaccinaties en een overzicht van andere eerder toegediende diergeneesmiddelen die een reactie uitlokten worden bezorgd, samen met de naam van een of meerdere product(en) en de details van het lot, als die beschikbaar zijn.

Laatste update op 11/08/2022