Informatiesessies rond de nieuwe financieringswet voor het FAGG

Datum: 12/02/2018

De belangrijkste doelstelling van deze nieuwe financieringswet is om de kosten verbonden aan de dienstverlening van het FAGG te laten betalen door de juiste afnemers en dit aan de juiste kost. De informatiesessies zijn bedoeld voor externe partners die betalingen aan het FAGG beheren of taksen aan het FAGG betalen.                                                                                                  

Als resultaat van de samenwerking tussen het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, de Beleidscel van Minister De Block en onze partners vertegenwoordigd in het Doorzichtigheidscomité is er een nieuwe financieringswet voor het FAGG. De wet werd op 31 januari 2018 aangenomen in de Commissie Volksgezondheid en wordt op 22 februari 2018 voorgelegd aan de plenaire vergadering van de Belgisch Kamer van Volksvertegenwoordigers. De publicatie wordt voorzien in de loop van maart 2018.               

Informatiesessies
Aangezien het om een algemene herziening van de financieringswet gaat, voorziet het FAGG vier informatiesessies voor externe partners. Meer bepaald alle verantwoordelijken die betalingen van bij het FAGG ingediende dossiers beheren of die instaan voor de betaling van taksen aan het FAGG. Tijdens deze sessies wordt de wet toegelicht met op het einde de mogelijkheid om vragen te stellen. Wanneer mogelijk worden de vragen onmiddellijk beantwoord. De informatie wordt achteraf op de website van het FAGG ter beschikking gesteld.

Wanneer

  • 26.02.2018 – van 09.30 tot 12.30 uur – sessie in NL
  • 26.02.2018 – van 14.00 tot 17.00 uur – sessie in FR
  • 28.02.2018 – van 09.30 tot 12.30 uur – sessie in FR
  • 28.02.2018 – van 14.00 tot 17.00 uur – sessie in NL

Waar
Pacheco Center
Finance Tower
Pachecolaan 13
1000 BRUSSEL

Praktisch
Deelname is gratis maar inschrijving is verplicht. Stuur een e-mail naar procost@fagg.be met de volgende gegevens:

  • Naam en voornaam
  • Organisatie
  • E-mailadres

U zult een bevestiging krijgen van uw inschrijving. De plaatsen zijn beperkt.

Laatste update op 22/02/2018