Jodiumtabletten: aanbevelingen voor burgers en apothekers

Datum: 21/03/2022

De afgelopen weken haalden als gevolg van het conflict in Oekraïne meer dan driehonderdduizend burgers jodiumtabletten bij hun apotheek. Het FAGG zet enkele aanbevelingen op een rij.

Jodiumtabletten in huis halen, blijft een goede reflex in het kader van een nucleair incident. Stabiel jodium innemen, is naast andere beschermingsmaatregelen een efficiënte manier om de schildklier te beschermen. Jodiumtabletten zijn enkel bedoeld om in te nemen wanneer de overheid dit aanbeveelt bij een nucleair incident met een kerncentrale op Belgisch grondgebied of nabij onze landsgrenzen waarbij radioactief jodium wordt uitgestoten. Vooral bij kinderen is de bescherming van de schildklier tegen een besmetting door radioactief jodium belangrijk om het risico op schildklierkanker op lange termijn te voorkomen. 

U hebt nog jodiumtabletten in huis 
Kaliumjodide is een zeer stabiele stof die gedurende jaren werkzaam blijft. Op de tabletten die sinds 2011 werden verdeeld, staat geen vervaldatum vermeld maar enkel een productiedatum. Deze tabletten blijven bruikbaar voor minimaal 10 tot 15 jaar na productiedatum. Bovendien volgt de overheid de werkzaamheid van de tabletten op. In 2021 deed Sciensano een grondige analyse van deze tabletten. Uit deze testen blijkt dat de tabletten nog minstens houdbaar zijn tot en met 28 mei 2022. De houdbaarheid wordt elk jaar opnieuw getest.

Een belangrijke voorwaarde is wel dat de tabletten goed werden bewaard. U moet de tabletten bewaren in hun oorspronkelijke verpakking, bij kamertemperatuur (tussen 15° en 25°), droog, afgeschermd van het licht, op een plaats die iedereen kent en buiten het bereik van kleine kinderen. Wanneer u een verandering ziet (geelverkleuring, kristalvorming …) of u twijfels hebt over de kwaliteit van de tabletten, vraagt u best raad aan uw apotheker.


U wil jodiumtabletten halen bij de apotheek
De jodiumtabletten zijn gratis verkrijgbaar in elke apotheek in België. Om ze in huis te halen heeft het dus geen zin om ze online te kopen. Vandaag zijn er nog verpakkingen beschikbaar in de apotheek. Wie nog geen doosje tabletten heeft, kan dit afhalen. 

Ga met uw identiteitskaart naar uw vertrouwde apotheek. De apotheker zal per vier gezinsleden gratis een doosje tabletten meegeven. Samen met de jodiumtabletten ontvangt u een informatiebrochure.

Voor plaatsen in gans België waar kinderen gedurende langere tijd kunnen samenkomen, zoals scholen en crèches, wordt aangeraden om jodiumtabletten in voorraad te hebben.

Bewaar de jodiumtabletten in hun oorspronkelijke verpakking, bij kamertemperatuur (tussen 15° en 25°), droog, afgeschermd van het licht, op een plaats die iedereen kent en buiten het bereik van kleine kinderen.

Wanneer moet u jodiumtabletten innemen?
Jodiumtabletten werken enkel als u ze op het juiste moment inneemt. Neem jodiumtabletten nooit op eigen initiatief. Wacht op de aanbevelingen van de overheid. De inname van jodium moet gepaard gaan met schuilen. Afhankelijk van uw leeftijd, moet u een andere dosis innemen. Raadpleeg hiervoor de bijsluiter. Jodiumtabletten worden in principe slechts éénmaal gebruikt, dus enkel op de dag dat dit wordt aanbevolen.

Gebruik dit geneesmiddel nooit voor andere doeleinden dan een nucleair incident.

De situatie in Oekraïne
De situatie in Oekraïne wordt door de Belgische en Europese overheden van dichtbij opgevolgd en in het bijzonder door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Deze situatie vormt op dit ogenblik geen gevaar voor de Belgische bevolking. Jodiumtabletten in huis halen is voor deze situatie dus niet nodig. Vooral omdat de mogelijke uitstoot van radioactief jodium geen betrekking heeft op centrales die niet meer actief zijn, zoals de kerncentrale van Tsjernobyl.

Aanbevelingen voor apothekers
De voorraden aan kaliumjodidetabletten die u nog uit eerdere campagnes ter beschikking hebt, mogen worden afgeleverd aan de burger die erom vraagt.

Vóór u een verpakking aflevert (één verpakking per vier gezinsleden), checkt u best of er al een verpakking werd afgeleverd, en dus op naam van één van de gezinsleden werd geregistreerd. Geef een informatiefolder mee. 

Voor bijkomende verpakkingen kunt u terecht bij uw gebruikelijke groothandelaar-verdeler die u het gevraagde aantal kan leveren.

Meer informatie voor de apotheker

Meer informatie
Informatiewebsite over de situatie in Oekraïne
Website nucleair risico
Website van het FANC
Website Nationaal Crisiscentrum
 

Laatste update op 29/11/2023